Synoniemen

wetgeving
10 januari 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op dat het recht op compensatie van betaalde transitievergoedingen ook bestaat als de werkgever komt te overlijden en de erfgenamen als gevolg daarvan de onderneming moeten beëindigen. De compensatieregeling gold al voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering van de werkgever. 

20 december 2018

Wat móet u weten om als tandarts, orthodontist of kaakchirurg een goed begin van 2019 te kunnen maken? Bekijk het overzicht.

23 augustus 2018

Ook tijdens de zomervakantie is er een aantal wetten en richtlijnen aangenomen en zijn nieuwe wetsvoorstellen ingediend die de mondzorg raken. Hieronder een overzicht.

28 juni 2018

Per 1 juli 2018 wordt sommige wet- en regelgeving gewijzigd. Bekijk of er nog aandachtspunten voor u zijn.

23 augustus 2017

Vrijdag 25 augustus verschijnt de nieuwste editie van het Nederlands tandartsenblad Nt, het eerste na de zomerstop. Daarin onder meer een artikel over de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld die wordt geactualiseerd, hulp bij het zelf testen van de kwaliteit van het unitwater en een interview over de Kennisagenda Mondzorg.

03 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is sommige wet- en regelgeving gewijzigd. Bekijk of of er nog aandachtspunten voor u zijn.