17 oktober 2019

Oorlog, natuurgeweld, economische omstandigheden, hongersnood, een totalitair regime. Omstandigheden waardoor wereldwijd mensen besluiten huis en haard achter zich te laten om elders een veilige en betere toekomst te zoeken. Vaak ongeacht de risico’s die met hun vlucht gepaard gaan, soms ook in de wetenschap dat ze elders niet of nauwelijks gewenst zijn.

13 augustus 2019

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de conceptrichtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen ontwikkeld en biedt deze nu ter commentaar aan. In deze richtlijn is ook aandacht voor de mondgezondheid van de doelgroep.

30 augustus 2018

Voor mondzorgprofessionals die te maken krijgen met statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – is recentelijk de digitale folder ‘Mondzorg’ voor statushouders ontwikkeld.

12 februari 2018

Vluchtelingenwerk roept de hulp in van tandartsen bij het voorkomen van schulden bij nieuwkomers in Nederland. De vereniging constateert dat statushouders soms onvoldoende kennis hebben van hun zorgverzekering. Het risico is dat ze behandelingen laten doen, onder andere bij tandartsen, die ze eigenlijk niet kunnen betalen.

18 juli 2017

Iedere tandarts krijgt wel eens te maken met patiënten die het Nederlands niet of niet goed machtig zijn. De KNMT zet 7 tips op een rijtje die kunnen helpen om de nadelen daarvan zo veel mogelijk te beperken.

24 juni 2016

Elkaars taal niet spreken, elkaars cultuur niet kennen, patiënten die de weg in de Nederlandse zorg niet weten en een zorgstelsel dat niet overal even goed aansluit op de situatie van patiënten. Het is een greep uit de problemen die tandartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn dagelijks tegenkomen als zij met vluchtelingen te maken krijgen.