De KNMT werkt aan optimale voorwaarden waaronder mondzorgprofessionals hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen. Ons doel is een goede mondgezondheid van alle inwoners in Nederland. We hebben hiervoor ook een eigen onderzoeksafdeling.