28 februari 2018

Op donderdag 22 maart 2018 wordt de 205e Algemene Vergadering (AV) van de KNMT gehouden. Belangrijkste onderwerp is de vernieuwing van de beroepsorganisatie (‘KNMT 2.0’), de beoogde installatie van een Ledenraad en de daarbij behorende statutenwijziging.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.