15 februari 2019

Sinds vorig jaar heeft de KNMT geen afdelingen meer, maar regio’s. Binnen die regio’s worden allerlei activiteiten ontplooid; inhoudelijke maar ook sociale. Voor de KNMT zijn ze een van de middelen om te weten te komen wat er onder de leden leeft.

28 februari 2018

Op donderdag 22 maart 2018 wordt de 205e Algemene Vergadering (AV) van de KNMT gehouden. Belangrijkste onderwerp is de vernieuwing van de beroepsorganisatie (‘KNMT 2.0’), de beoogde installatie van een Ledenraad en de daarbij behorende statutenwijziging.

De KNMT, oftewel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.