Elke opleiding heeft zijn eigen opleidingsplan voor de studie Tandheelkunde. In het Raamplan Tandheelkunde 2008 worden de competenties (met niveauaanduiding) beschreven waaraan elke afgestudeerde tandarts aan het einde van de Bachelor-, respectievelijk Masteropleiding moet voldoen.