Synoniemen

preventief
12 maart 2019

Welke ziekten openbaren zich in de mond, hoe beïnvloedt de mondgezondheid de algemene gezondheid en hoe kunnen tandartsen en huisartsen samenwerken? Die vragen staan centraal op het symposium ‘Mond en gezondheid: van twee kanten bekeken’. KNMT-leden kunnen er met een speciale ledenkorting naartoe.

19 februari 2019

Hoe kijken tandartsen in zes Europese landen aan tegen het preventief advies voor volwassen patiënten? Deze vraag staat centraal in de enquête van het ADVOCATE-project, waaraan ook ACTA deelneemt. Nederlandse tandartsen kunnen de vragenlijst online invullen.

30 oktober 2018

Is het hebben van een goed gebit alleen maar weggelegd voor mensen met voldoende geld? Deze vraag stond centraal in een debatbijeenkomst van ACTA op 29 oktober in debatcentrum Spui25. Mondzorg in de basisverzekering en meer aandacht voor preventie werden als oplossingen aangedragen. 

31 mei 2018

Hoe zorgen we ervoor dat méér kinderen opgroeien met een gaaf gebit? Deze vraag stond centraal tijdens het symposium ‘Deuren open voor de allerjongste jeugd’ op donderdag 31  mei op ACTA, dat was georganiseerd door de KNMT en ACTA ter gelegenheid van het afscheid van hoogleraar Preventieve Tandheelkunde Cor van Loveren.

30 april 2018

Het is hoog tijd om te experimenteren met een andere vorm van organisatie en financiering van preventie van het kinder- en jeugdgebit. Dat zegt Cor van Loveren, die binnenkort afscheid neemt als hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan ACTA, in het aprilnummer van het Nederlands Tandartsenblad.