17 juni 2019

De KNMT heeft haar praktijkkostenmodel vernieuwd. Het model is vollediger en makkelijker in te vullen. Door het model te doorlopen krijgt u inzicht in de te verwachten bedrijfsresultaten van uw huidige en/of toekomstige praktijk.

Het KNMT praktijkkostenmodel helpt u met een overzicht van de kosten, bezetting en opbrengsten van uw praktijk. En daarmee de ruimte voor honorering van praktijkhouder en tandartsmedewerkers.