11 september 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die ingaat op 1 januari aanstaande, heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en zeker voor tandarts-praktijkhouders. Wilt u goed beslagen ten ijs komen? Volg maandag 16 september het speciale webinar van de KNMT.

26 juni 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn wijzigingsplannen voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) bekendgemaakt. Die variëren van een minimumtarief voor zzp’ers en het afzien van het criterium reguliere bedrijfsactiviteiten, tot het invoeren van een opt-out / zelfstandigheidsverklaring en een optionele opdrachtgeversverklaring. Verder wordt de periode waarin de Wet DBA voor opdrachtgevers niet wordt gehandhaafd, verlengd tot 1 januari 2021.

21 maart 2019

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) in de BTW wordt per 1 januari 2020 geheel vernieuwd. Er komt een vrijstelling van BTW tot een omzet van 20.000 euro. Dit vervangt de huidige kortingsregeling op de af te dragen BTW.

10 januari 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op dat het recht op compensatie van betaalde transitievergoedingen ook bestaat als de werkgever komt te overlijden en de erfgenamen als gevolg daarvan de onderneming moeten beëindigen. De compensatieregeling gold al voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering van de werkgever. 

18 december 2018

Wat verandert er op 1 januari 2019 in wet- en regelgeving rondom personeelszaken? De KNMT heeft het voor u op een rijtje gezet.

14 december 2019
Utrecht
17 december 2018

Hij werkte 14 jaar met zijn vader samen en leerde van hem vooral kunstgebitten maken. "Want dat krijg je niet op de opleiding." Vader was van de oude stempel: mond open, weinig uitleg, tot over een halfjaar. Zoon Peter Vlot, praktijkhouder in Hilversum, praat vier keer meer.