orthodontisten

Standpunt NVvO, VTvO en KNMT over doe-het-zelf beugels en aligners

jonge man laat 2 beugels zien

Instemming minister met herzien Besluit DMO

Ortho

1 voor ortho, ortho voor 1: NVvO en VTvO komen nader tot elkaar

kaakchirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA en DMO

Mka-chirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA, DMO en Covid-19

Beugelcontrole

KNMT betreurt werkwijze Orthocenter rond aanvraag zorgbonus

Beugeldrager

Helderheid over status Visienota Orthodontist 2025

Opleiding tot orthodontist

Het beroep orthodontist

Specialismen en differentiaties