07 november 2019

Het Raamplan voor de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde is deze week vastgesteld en zal binnenkort worden aangeboden aan VWS. De KNMT heeft er met instemming van kennisgenomen. 'We constateren dat het Raamplan een geïntegreerde praktijkvoering in de mondzorg beoogt en dat delen wij volop,' zegt voorzitter Wolter Brands.

24 september 2019

Het is ongetwijfeld herkenbaar; een patiënt die u vraagt een gezond element te extraheren. Echter, hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? En welke reden heeft de patiënt ervoor? Om daar inzicht in te krijgen loopt er in Amsterdam momenteel een onderzoek. Het NT is benieuwd: wat zijn uw ervaringen met extracties om niet-tandheelkundige redenen? We vroegen het drie tandartsen.

06 juni 2019

Op 20 september start de vijfdaagse leergang Thuis in de Nederlandse mondzorg. Tijdens deze leergang leren tandartsen met een buitenlands diploma alles over het mondzorgproces in Nederland en de communicatie met de patiënt, het team en andere (mond)zorgprofessionals.

19 juli 2018

De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan, zo heeft het kabinet besloten. Werkgevers kunnen door het besluit ook voor het studiejaar 2018-2019 subsidie ontvangen voor het in dienst nemen en begeleiden van mbo-studenten, zoals tandartsassistenten in opleiding.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Hieronder vindt u  een overzicht van de verschillende erkende opleidingsvarianten en -instituten.

De opleiding van een tandartsassistent staat of valt met de beschikbaarheid van een goede opleidingsplek of stageplaats. In de praktijk kampen veel opleidingen echter met een tekort aan geschikte plaatsen, waardoor het aantal studenten dat wordt opgeleid beperkt is.

08 maart 2018

Over veertien jaar moet elke tandarts die afstudeert aan de Radboud Universiteit Nijmegen een medisch denkend regisseur van de mond(gerelateerde) zorg zijn, met de openheid en ruimte om te twijfelen en vragen te stellen. Dat stelt professor Hugo de Bruyn, het nieuwe hoofd tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. De uit België afkomstige parodontoloog staat sinds oktober 2017 aan het roer van de afdeling  en gaf op 1 maart een persbijeenkomst. 

19 februari 2018

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? Met een serie interviews brengt het NT de discussie op gang. ACTA-decaan Albert Feilzer geeft in dit tweede deel zijn visie op de mondzorg en het onderwijs in 2030. Volgens hem is er over twaalf jaar een wetenschappelijk opgeleide mondhygiënist en werken de huidige drie opleidingen tandheelkunde met hetzelfde curriculum. 

Aankomend tandarts-specialisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich voorafgaand aan de start van de opleiding inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Hier vindt u informatie over erkenning als opleidingsinrichting of opleider.