facebook

ontslagrecht

Op de tag ontslagrecht zijn er 4 resultaten gevonden.

Alle resultaten

Beëindigen dienstverband

Transitievergoeding

Melden ontslag wegens disfunctioneren bij de IGJ

Compensatieregelingen transitievergoedingen (langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfsbeëindiging)