04 april 2019

Wat doet u bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld? Hoe en wanneer gaat u het gesprek aan met betrokkenen? De vernieuwde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld geeft antwoord op deze en andere vragen. De KNMT helpt u om de meldcode stap voor stap in uw praktijk te implementeren.

20 november 2018

In de week tegen kindermishandeling – van 19 tot en met 25 november – vraagt de KNMT tandartsen aandacht te besteden aan de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Slechts tien procent van de tandartsen heeft wel eens gebruik gemaakt van de meldcode, is gebleken uit visitaties bij zo’n duizend tandartspraktijken.

03 oktober 2018

Het al dan niet melden van kindermishandeling en huiselijk geweld is een lastig en beladen onderwerp. Want wanneer en hoe bespreek je je vermoedens met een patiënt of de ouder van een kind? En wanneer vraag je advies bij Veilig Thuis, of doe je zelfs een melding?

03 juli 2018

Wanneer moet je als tandarts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Het nieuwe afwegingskader helpt tandartsen vanaf 2 juli bij het nemen van de beslissing om te melden.

29 maart 2018

Voor tandartsen is het niet altijd even makkelijk signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en er dan adequaat naar te handelen. De KNMT ontwikkelt daarom een afwegingskader dat tandartsen helpt bij het kiezen van vervolgstappen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. U kunt nu commentaar geven op de conceptversie.

21 november 2017

Wat vindt u dat altijd gemeld zou moeten worden bij Veilig Thuis? Mail ons uw praktijkvoorbeelden - signalen, indicaties, diagnoses of anders. Uw voorbeeld komt dan ook bij beleidsmakers die een nieuw afwegingskader maken.

25 januari 2016

De KNMT sluit zich aan bij de artsenorganisaties die zich tegen de registratieplicht keren die staatssecretaris Van Rijn wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling.