06 april 2018

KNMT-leden uit de kiesgroep praktijkhoudende tandartsen in de afdelingen Utrecht Polderland en Regio Oost kunnen momenteel hun stem uitbrengen voor de laatste 2 zetels in de ledenraad van de vereniging.

05 april 2018

Donderdag 19 april is het zover: dan vindt de 206e Algemene Vergadering én de allereerste ledenraad van de KNMT plaats. Het bestuur van de KNMT, de 24 door de leden gekozen raadsleden én andere aanwezige leden wisselen er van gedachten over actuele thema’s in de mondzorg en nemen belangrijke verenigingsbesluiten.

19 april 2018
Utrecht
23 maart 2018

De leden van de KNMT hebben donderdag 22 maart tijdens de Algemene Vergadering (AV) ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. Met de vernieuwing wil de vereniging de betrokkenheid van de leden vergroten, en wendbaarder en slagvaardiger worden. Belangrijk onderdeel van de nieuwe structuur is de invoering van een ledenraad.

22 maart 2018
Hilversum
10 oktober 2017

De KNMT zoekt tandartsen die willen plaatsnemen in de nieuw in te stellen Ledenraad. De raadsleden bepalen vanaf 1 januari mede de koers van de vereniging. De raad moet de vereniging slagvaardiger maken en zorgen voor meer draagvlak en voeding vanuit de achterban.

06 oktober 2017

Leslie Elenbaas neemt vanaf 1 januari namens de studenten Tandheelkunde een jaar lang plaats in de toekomstige Ledenraad van de KNMT. De zesdejaars ACTA-student versloeg in de verkiezingen nipt Chris Dekker (Groningen) en Wouter Worms (Nijmegen).

21 september 2017

Bekijk het nieuws van de week in vogelvlucht: met een update over Prinsjesdag, mondzorg in de Wet langdurige zorg, KNMT-bestuurder Richard Kohsiek over de Ledenraad én een verrassend einde…

20 september 2017

Vanaf 1 januari 2018 zal een Ledenraad mede de koers van de KNMT gaan bepalen. De raad moet de vereniging slagvaardiger maken en zorgen voor meer draagvlak en voeding vanuit de achterban.

De KNMT heeft een ledenraad die mede de koers van de vereniging bepaalt.