28 februari 2019

De KNMT heeft besloten om het overleg met VGZ over haar inkoopbeleid implantaten en de uitvoering daarvan in de overeenkomsten op te schorten.

14 februari 2019

VGZ betreurt het dat tandartsen in De Telegraaf zijn beschuldigd van het maken van woekerwinsten. Dat heeft de zorgverzekeraar aan de KNMT laten weten.

07 februari 2019

De KNMT overweegt juridische stappen te nemen tegen VGZ. De zorgverzekeraar bracht donderdag in De Telegraaf haar centrale inkoopbeleid voor implantaten onder de aandacht. Ze zet daarbij tandarts-implantologen weg alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten.

20 december 2018

Implantaatleverancier Straumann heeft zorgverzekeraar VGZ gesommeerd haar naam van de lijst van gecontracteerde leveranciers te halen, die is opgesteld door de verzekeraar vanwege haar inkoopbeleid implantologie 2019. Dit heeft Straumann de KNMT op 19 december laten weten. Als VGZ niet aan de eis voldoet, dan zal de implantaatleverancier juridische stappen tegen de zorgverzekeraar ondernemen. De KNMT zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

17 december 2018

De KNMT heeft 13 december zorgverzekeraar VGZ per brief opgeroepen af te zien van het inkoopbeleid voor tandheelkundige implantaten in 2019. De KNMT is van mening dat dit beleid in strijd is met de professionele autonomie van de tandarts, de rechten van patiënten en met polisvoorwaarden van VGZ zelf. VGZ is gevraagd uiterlijk 20 december te reageren op de brief.

 

09 november 2018

De toezegging van VGZ aan de KNMT om de implantaatprijs  per 1 januari 2019 één op één te vergoeden, blijkt niet te kloppen. Dit volgt uit recente informatie die VGZ onlangs aan de KNMT heeft gestuurd. De KNMT betreurt dit.

06 november 2018

De KNMT heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewezen op onbedoelde effecten van de Wet medische hulpmiddelen, die een risico vormen voor de kwaliteit van zorg. Met name is de beroepsorganisatie bezorgd dat de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor de implantologie in gevaar komt.

27 augustus 2018

Het inkoopbeleid mondzorg 2019 van VGZ verandert aanzienlijk. De belangrijkste wijziging komt voort uit prijsafspraken die VGZ met een aantal fabrikanten van implantaten, steggen en drukknoppen heeft gemaakt voor 2019.

12 april 2018

Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.

03 juli 2017

Patiënten en zorgverleners kunnen vanaf nu bijwerkingen van implantaten melden op een speciaal meldpunt. Ook problemen met tandheelkundige implantaten kunnen er worden doorgegeven. Het doel is ongewenste effecten of bijwerkingen van implantaten zo vroeg mogelijk te ontdekken en te analyseren.