Synoniemen

  • HB
  • bestuur
  • bestuursleden

Het bestuur van de KNMT bestaat uit maximaal 5 leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die ook directeur van het KNMT-bureau is. De Raad van Toezicht controleert het bestuur.