Synoniemen

geschillen
20 augustus 2018

Klaagster heeft op 26 mei 2016 bij het Regionaal Tuchtcollege (RTG) te Eindhoven een klacht tegen haar tandarts ingediend. Zij heeft 28 kronen door hem laten plaatsen, maar de tandarts heeft onvoldoende voorbereidingen getroffen, geen anamnese afgenomen, geen offerte afgegeven, kronen van onvoldoende kwaliteit geplaatst en een ondeugdelijke administratie gevoerd. Zij baseert zich onder meer op een second opinion en op informatie die zij bij nog een andere tandarts heeft ingewonnen.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit over uw opleiding dat genomen is door de RTS (bijvoorbeeld doorhaling van uw inschrijving in het specialistenregister) of een besluit van uw opleider of opleidingsinstelling (bijvoorbeeld een besluit over de vorm, inhoud of duur van de opleiding), dan kunt u een geschil aanhangig maken. Daarnaast kan een geschil aanhangig worden gemaakt door opleiders of opleidingsinstellingen over bijvoorbeeld de door de RTS beoordeelde individuele opleidingsprogramma’s of het erkennen van opleiders of opleidingsinstellingen.