Synoniemen

declareren
12 april 2019

Vanaf 1 juli 2019 is bij een aantal prestatiecodes verplicht om te vermelden in welke kaak behandeld is.

09 april 2019

Ruim een kwart van de tandartsen (26 procent) maakt rechtstreeks gebruik van Vecozo om hun rekeningen te declareren. Daarnaast kiest 63 procent voor declareren via factoringbureaus, die ook met Vecozo werken. Dit blijkt uit recentelijk onderzoek  van zorgverzekeraar Menzis.

13 augustus 2018

Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

14 juni 2018

Het afgelopen jaar is het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg ten opzichte van 2016 licht gedaald, van 110 naar 108. Dit schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in de Rapportage Signalen zorgfraude 2017.

25 januari 2018

RMA Healthcare kampt met een technisch mankement aan de applicatie waarmee tandartsen de controle op verzekeringsrecht (COV) voor asielzoekers uitvoeren.

15 januari 2016

Digitalisering is goed maar voor het verplicht stellen van het machtigingenportaal van Vecozo is het nog te vroeg.