08 oktober 2019

Het aanpakken van de regeldruk in de zorg is een taaie opgave en op de werkvloer merken zorgverleners er nog te weinig van. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma (Ont)regel de Zorg.

11 juli 2019

Tandartsen, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, toezichthouders en andere belanghebbenden in de mondzorg gaan samen het komende jaar negen regels schrappen of verbeteren. Ze doen dat om de tijd die tandartsen kwijt zijn aan administratie te verminderen, zodat er meer ruimte overblijft voor de zorg aan patiënten. Dat staat in de schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg van (Ont)regel de Zorg, die vandaag is aangeboden aan het ministerie van VWS.

17 juni 2019

Onze samenleving hangt aaneen van een woud aan wetten en regels. Het gros daarvan is hard nodig, maar er zitten ook paarse krokodillen tussen. Zo ook in de mondzorg. Op initiatief van de KNMT hebben onder meer tandartsen, verzekeraars en overheid de handen ineengeslagen om de meest irritante paarse krokodillen te elimineren: (ont)regel de (mond)zorg.

18 april 2019

Tandartsen, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, toezichthouders en andere belanghebbenden in de mondzorg gaan samen 9 regels schrappen of verbeteren. Ze doen dat om de tijd die tandartsen kwijt zijn aan administratie te verminderen.

26 maart 2019

Tandartsen zijn een kwart van hun tijd kwijt aan administratie. Om die tijd te bekorten, kwamen vorige week tandartsen, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden in de mondzorg bij elkaar bij de KNMT in Utrecht. In een zogenaamde schrap- en verbetersessie werkten ze aan het verminderen van bureaucratie.

27 februari 2019

De KNMT roept minister De Jonge van VWS op om geen overbodige en onnodige administratieve lasten op te leggen rondom het verplicht bekend maken van het BIG-nummer. Ook wil de vereniging dat de nieuwe eisen niet per 1 april ingaan maar per 1 januari 2020.

26 februari 2019

Er zijn nog een paar plekken vrij op de schrapsessies waarin tandartsen een einde gaan maken aan onzinnige regels en overbodige administratieve lasten gaan schrappen. Komt u meehelpen 'paarse krokodillen' te bestrijden? De eerste schrapsessie is komende dinsdag 5 maart.

18 februari 2019

Door een wijziging in de Wet BIG moeten de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april  2019 actief bekend worden gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker om te controleren of een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg in het BIG-register staat ingeschreven.

31 januari 2019

Wilt u meehelpen om de administratieve lasten in de tandartspraktijk te verlagen? Zodat er meer tijd overblijft voor de zorg aan patiënten? Helpt u mee 'paarse krokodillen' te bestrijden? Kom dan naar de schrap- en verbetersessies die de stichting (Ont)Regel de Zorg samen met de KNMT organiseert.

20 november 2018

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). De KNMT, die zich samen met andere eerstelijnskoepels heeft ingezet voor deze uitkomst, is opgelucht.