Synoniemen

AV
13 december 2019
Utrecht
13 september 2019
Utrecht
31 mei 2018

Vrijdag 15 juni vindt in Nieuwegein de 207e Algemene Vergadering van de KNMT plaats. Het bestuur van de KNMT, de 24 door de leden gekozen raadsleden én andere aanwezige leden wisselen er van gedachten over actuele thema’s in de mondzorg en nemen belangrijke verenigingsbesluiten.

20 april 2018

De eerste vergadering van de KNMT-ledenraad is een feit. Zowel deelnemers als bestuur kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst, waarin een positieve sfeer en inhoudelijke discussies de boventoon voerden. 

06 april 2018

KNMT-leden uit de kiesgroep praktijkhoudende tandartsen in de afdelingen Utrecht Polderland en Regio Oost kunnen momenteel hun stem uitbrengen voor de laatste 2 zetels in de ledenraad van de vereniging.

15 juni 2018
Nieuwegein
23 maart 2018

De leden van de KNMT hebben donderdag 22 maart tijdens de Algemene Vergadering (AV) ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. Met de vernieuwing wil de vereniging de betrokkenheid van de leden vergroten, en wendbaarder en slagvaardiger worden. Belangrijk onderdeel van de nieuwe structuur is de invoering van een ledenraad.

22 maart 2018
Hilversum