Synoniemen

ACTA
29 mei 2019
Amsterdam
27 februari 2019

Studenten Tandheelkunde in Amsterdam worden opgeleid aan de tandheelkundefaculteit met de op één na beste reputatie ter wereld. Althans, volgens de QS World University Rankings by Subject, waar ACTA op de 2e plaats staat.

13 september 2018

De KNMT steunt de oproep van ACTA-decaan Albert Feilzer aan de Tweede Kamer en minister Bruno Bruins om de ontwikkelingen in de mondzorg in samenhang in breder perspectief te bezien. De KNMT dringt er al langer op aan niet te starten met een experiment met taakherschikking zonder grondige analyse van het capaciteitsvraagstuk.

08 juni 2018

Wat is de meest effectieve methode om patiënten te stimuleren tot gedragsverandering? Dat is de vraag die mondzorgprofessionals op de eerste plaats zetten als het gaat om behoefte aan toekomstig onderzoek. Dat bleek maandag 4 juni tijdens een rondetafelbijeenkomst van de Kennisagenda Mondgezondheid, waar de top 10 onderwerpen besproken werden waarover mondzorgverleners informatie in hun praktijk kunnen gebruiken.

19 februari 2018

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? Met een serie interviews brengt het NT de discussie op gang. ACTA-decaan Albert Feilzer geeft in dit tweede deel zijn visie op de mondzorg en het onderwijs in 2030. Volgens hem is er over twaalf jaar een wetenschappelijk opgeleide mondhygiënist en werken de huidige drie opleidingen tandheelkunde met hetzelfde curriculum. 

30 januari 2018

Sinds 1 januari telt ACTA 2 nieuwe, vrouwelijke hoogleraren: Corine Visscher als hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie en Marja Laine als hoogleraar Orale Diagnostiek, in het bijzonder op het gebied van ademgeur en mondvloeistoffen.

Hier vindt u de contactgegevens van de academische opleidingen Tandheelkunde en HBO-opleidingen Mondzorgkunde.