facebook

Reductieregeling contributie 2023

De basiscontributie is voor alle in de mondzorgpraktijk werkende leden van de KNMT gelijk en bedraagt € 990,- voor 2023. Op basis van het inkomen kan gebruik gemaakt worden van een reductieregeling. Een lid heeft recht op reductie als het inkomen 2021 lager was dan € 70.784,- .

Parttimers: korting op basis van inkomen

Komt je inkomen uit de praktijkvoering onder de 65% van het rekeninkomen € 108.898 (2021), dan kom je in aanmerking voor een korting op de contributie. De korting is steeds gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden.

Voor leden die in 2021 minder dan 70.784 euro verdienden (< 65% van het rekeninkomen van 108.898 euro), geldt in 2023 de volgende contributie:

  • Lager dan 38.114: € 330,-
  • Tussen de 38.115 en 70.784 euro: € 660,-

Kom je voor deze kortingsregeling in aanmerking, vul dan het formulier reductieregeling 2023 (docx) in.