Filters

Handreiking Wkkgz voor ZZP'ers

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. De KNMT heeft een handreiking opgesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de mondzorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

U kunt als zzp’er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:

  • U heeft eigen patiënten, handelt direct in opdracht van de patiënt. In dat geval moet u zelf regelen dat u aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  • U bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dat geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en u geregeld zijn hoe de opdrachtgever en u aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

In deze handreiking leest u meer over de volgende voor u geldende wettelijke verplichtingen:

  • kwaliteitssysteem opzetten;
  • met klachten omgaan, hoe regelt u dat;
  • van incidenten leren;
  • overige wettelijke verplichtingen.

Tot slot gaat deze handreiking in op de relatie tussen deze handreiking en het NEN/HKZ-keurmerk voor zzp-tandartsen.

Deze handreiking is gebaseerd op de handreiking Wkkgz voor zzp’ers in de zorg van het ministerie van VWS.

Total votes: 146