Filters

Risico-inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI en E of RI&E) helpt u bij het inventariseren en evalueren van de arbeidsrisico’s in uw praktijk.

De KNMT heeft voor haar leden een instrument op maat gemaakt: de branche-RI&E tandheelkunde. Met deze tool inventariseert u snel en doelgericht de arbeidsrisico’s in uw praktijk. Na het online invullen van de branche-RI&E tandheelkunde ontvangt u direct een plan van aanpak, zodat u de aanwezige arbeidsrisico’s in uw praktijk kunt aanpakken.

Is een RI&E verplicht?

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere praktijk verplicht is een RI&E en het daarbij horende plan van aanpak uit te voeren. De Inspectie SZW kan u een boete opleggen, indien men tijdens een controle constateert dat u niet over een RI&E en een plan van aanpak beschikt.

Kleine praktijken (werknemers werken bij elkaar minder dan 40 uren per week) kunnen volstaan met de Checklist Gezondheidsrisico’s. Deze door de overheid ontwikkelde checklist is NIET toegespitst op de tandheelkunde, waardoor de KNMT adviseert de branche-RI&E tandheelkunde te gebruiken.

Is toetsing van de RI&E door een gecertificeerde arbodienst verplicht?

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat het verplicht is om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst.

Afhankelijk van het aantal werknemers dat in de praktijk werkzaam is, kan mogelijk een beroep op een toetsingsvrijstelling worden gedaan:

  • Praktijken met werknemers die bij elkaar minder dan 40 uur per week werken: toetsing is NIET verplicht.
  • Praktijken met ten hoogste 25 werknemers: toetsing is NIET verplicht, mits de branche-RIE tandheelkunde wordt gebruikt.
  • Praktijken met meer dan 25 werknemers: toetsing is WEL verplicht. ArboNed kan de door u zelf opgestelde RIE toetsen, of de RIE geheel voor u uitvoeren. Meer informatie of een offerte vindt u op de site van Arboned.

Toetsing kan bestaan uit een papieren toetsing (op afstand) of een bezoek aan de praktijk. Tijdens de toetsing zal worden gekeken of alle risico’s in het plan van aanpak staan en of u de situatie in uw praktijk goed heeft weergegeven. Daarnaast wordt bekeken of er in de praktijk  gebruik wordt gemaakt van de laatste normen en richtlijnen.

Medewerkers betrekken bij RI&E helpt bewust zijn van risico's en levert oplossingen op

Het is wettelijk verplicht om uw werknemers bij het opstellen en evalueren van een RI&E en het plan van aanpak te betrekken. Dit helpt om ze bewust te maken van de aanwezige arbeidsrisico’s en kan zorgen voor adequate oplossingen.

Uw verplichtingen op een rij:

  • Betrek uw preventiemedewerker bij het opstellen en/of uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak.
  • Is er in uw praktijk een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld? Zij moeten na de toetsing met de RI&E en het plan van aanpak instemmen.
  • Zorg ervoor dat iedere werknemer de uitgevoerde RI&E kan inzien.
  • Bespreek ten minste 2 maal per jaar de RI&E en het plan van aanpak in het werkoverleg.
  • Werkt u met een uitzendbureau? Zorg ervoor dat het uitzendbureau beschikt over de uitgevoerde RI&E, zodat het uitzendbureau de uitzendkracht kan informeren.
LET OP: in de meeste praktijken zijn minder dan 25 werknemers werkzaam, waardoor u als tandarts-praktijkhouder zelf de rol van de preventiemedewerker kan uitvoeren. Daarnaast is er in de meeste praktijken geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging ingesteld, waardoor het vragen van instemming achterwege kan blijven. In die gevallen kan worden volstaan met het ter inzage leggen van de RI&E en het bespreken van de documenten in het werkoverleg.

Actualiseer RI&E als werkomstandigheden veranderen

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Van doorslaggevend belang is dat de RI&E en het plan van aanpak actueel zijn. De RI&E en het plan van aanpak moeten worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen in de werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek. Denkt u hierbij aan: een ingrijpende verbouwing, een ingrijpende wijziging van werknemerstaken of inwerkingtreding van nieuwe wetgeving en/of richtlijnen.

Sla uw gegevens op nadat u gebruik heeft gemaakt van de branche-RI&E tandheelkunde, zodat uw RI&E en plan van aanpak beschikbaar blijven voor actualisatie/optimalisatie.

De branche-RI&E tandheelkunde wordt eind 2019 geoptimaliseerd.

Vragen en ondersteuning

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Ledenservice.

Lukt inloggen niet of werkt de tool niet goed

Voor technische ondersteuning neemt u contact op met het Steunpunt RI&E via info@rie.nl. Op donderdagochtend zijn ze telefonisch bereikbaar.

Hoe werkt een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

Brochure: starten met een RI&E (pdf)

Total votes: 39