Filters

Risico-inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI en E of RI&E) helpt u bij het inventariseren en evalueren van de arbeidsrisico’s in uw praktijk.

De KNMT heeft voor haar leden de branche-RI&E tandheelkundige praktijken ontwikkeld. Om deze op de mondzorg toegespitste RI&E snel en doelgericht te kunnen uitvoeren bieden we u de RI&E-manager. Na het online invullen van de branche-RI&E tandheelkundige praktijken ontvangt u direct een plan van aanpak, zodat u de aanwezige arbeidsrisico’s in uw praktijk kunt aanpakken.

  • Toegang voor tandarts-praktijkhouders met een KNMT Praktijkmodule is gratis
  • Toegang voor niet-leden kost € 599,-

Om toegang te krijgen tot de RI&E-manager dient u hier een aanvraag in:

Toegang aanvragen tot de RI&E-manager

Naar de RI&E-manager

Handleiding RI&E-manager

Is een RI&E en plan van aanpak verplicht?

Iedere tandarts-praktijkhouder met personeel is verplicht om een RI&E uit te voeren en een plan van aanpak, om arbeidsrisico’s te beperken of voorkomen, te hebben. Vervolgens is het van belang dat er opvolging wordt gegeven aan de voorgestelde acties die in het plan van aanpak staan beschreven. Kleine praktijken (werknemers werken bij elkaar minder dan 40 uur per week) hoeven geen RI&E uit te voeren, maar kunnen volstaan met de Checklist Gezondheidsrisico's.

LET OP: deze checklist Gezondheidsrisico’s is niet toegespitst op de mondzorg, waardoor de KNMT adviseert de branche-RI&E tandheelkundige praktijken uit te voeren.

De toezichthoudende instantie, de Inspectie SZW, legt direct een bestuurlijke boete op, indien een praktijk geen RI&E en/of plan van aanpak heeft. Voor het niet aanwezig hebben van een RI&E wordt een bestuurlijke boete van € 4.500,- opgelegd. Voor het ontbreken van een plan van aanpak wordt een boete van € 3.000,- opgelegd.

Is toetsing van de RI&E door een gecertificeerde arbodienst verplicht?

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere praktijk de RI&E en het daarbij horende plan van aanpak moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. De kosten bedragen circa € 1.000,-. De KNMT heeft de RI&E-tool laten erkennen door de overheid en vakbonden, waardoor deze toetsing voor de meeste tandarts-praktijkhouders niet meer nodig is. Dit betekent dat de RI&E-tool circa €1.000 per praktijk bespaart.

Hieronder wordt weergegeven of een praktijk de RI&E en het daarbij horende plan van aanpak (alsnog) door een gecertificeerde arbodienst moet laten toetsen:

  • Praktijken met werknemers die bij elkaar minder dan 40 uur per week werken: toetsing is NIET verplicht;
  • Praktijken met ten hoogste 25 werknemers in dienst: toetsing is NIET verplicht, mits de branche-RI&E tandheelkundige praktijken wordt uitgevoerd.
  • Praktijken met meer dan 25 werknemers: toetsing is WEL verplicht. De KNMT-partner ArboNed kan deze toetsing voor u verzorgen.

Toetsing door een gecertificeerde arbodienst kan bestaan uit een papieren toetsing (op afstand) of een bezoek aan de praktijk. Tijdens de toetsing zal worden nagegaan of alle arbeidsrisico’s in het plan van aanpak staan en of u de situatie in uw praktijk goed heeft weergegeven.

Moet de RI&E jaarlijks worden uitgevoerd?

Een RI&E hoeft niet jaarlijks door de tandarts-praktijkhouder te worden uitgevoerd. In de Arbeidsomstandighedenwet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Van doorslaggevend van belang is dat de RI&E en het plan van aanpak actueel zijn. De RI&E en het plan van aanpak moeten worden aangepast bij een ingrijpende wijziging in de werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek. Hierbij kunt u denken aan een ingrijpende verbouwing, een ingrijpende wijziging van werknemerstaken of inwerkingtreding van nieuwe wetgeving en/of richtlijnen.

LET OP: de RI&E-manager is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de oude tool, waardoor de KNMT tandarts-praktijkhouders adviseert de RI&E opnieuw uit te voeren.

Controleert de Inspectie SZW tandartspraktijken?

Uit het werkveld heeft de KNMT vernomen dat er tandartsen zijn aangeschreven door de Inspectie SZW voor een controle in het kader van het onderzoek 'Arbo in het Bedrijf 2019'. Ook voert de Inspectie reguliere controles uit.

Vragen en ondersteuning

Bekijk tips en hulpmiddelen bij de RI&E

Handleiding RI&E-manager

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Ledenservice.

Lukt inloggen niet of werkt de tool niet goed

Voor technische ondersteuning, gerelateerd aan de online tool, kunt u de handleiding RI&E-manager (pdf) raadplegen of contact opnemen met de helpdesk van Mensely: tel. 030-2996222.

Hoe werkt een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

Brochure: starten met een RI&E (pdf)