Filters

Thema 1: Consult MKA-chirurgie (234003)

Vraag: Wanneer mag een consult MKA-chirurgie (code 234003) in rekening worden gebracht?

Antwoord

Een consult (234003) mag in rekening worden gebracht in 2 situaties:

  1. Een eerste face-to-face consult met de kaakchirurg (of arts-assistent), inclusief een uitgebreid onderzoek. [1]

    Indien een consult MKA-chirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit Tariefgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum van het consult, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

    Of;
  2. Een vervolg face-to-face consult met de kaakchirurg (of arts-assistent) indien meer dan 30 dagen na een eerste consult, vervolgconsult of een prestatie uit Tariefgroep 3 t/m 8 poliklinische kaakchirurgische hulp wordt verleend. 

Toelichting

Tot en met 2008 bestonden er voor de MKA-chirurgie 2 consultcodes.

Prestaties

t/m 2008

Code MKA

Beschrijving in tariefbeschikking 5400-1900-08-2

 

Consult

234003

Er is alleen sprake van een consult als er een uitgebreid onderzoek wordt verricht. Indien een consult direct wordt gevolgd door een verrichting uit Tariefgroep 2 van de tarievenlijst, wordt het consult niet in rekening gebracht.

Het opnemen van een eenvoudige anamnese betreffende aard en duur van de klachten, benevens informatie naar de algemene gezondheid, dienen als een geheel met de daaropvolgende behandeling en behorende bij de behandeling te worden beschouwd.

Voor het maximumtarief van het consult verleent de zorgaanbieder gedurende één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de zorgaanbieder vervoegt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

Vervolgconsult

234008

Een vervolgconsult kan in rekening worden gebracht voor consultatieve poliklinische hulp betreffende eenzelfde ziektegeval, waarvoor langer dan een maand tevoren reeds een consult of vervolgconsult heeft plaatsgevonden. Voor het maximum tarief van een vervolgconsult verleent de zorgaanbieder gedurende één maand na de datum waarop de patiënt voor voortgezette behandeling terugkomt, consultatieve poliklinische hulp.

Per 2009 is in de nieuwe structuur MKA-chirurgie de verrichting 234008 vervallen en is deze samengevoegd met de verrichting 234003. In de brief over deze wijzigingen (zie bijlage) geeft de NZa daar een toelichting op:

In de nieuwe productstructuur is verrichting 234008 ‘Vervolgconsult’ komen te vervallen. Deze verrichting is niet (meer) van toepassing omdat een behandeltraject bij de kaakchirurgie 31 dagen duurt. Vervolg binnen die periode is niet declarabel. Een vervolgtraject buiten die periode is declarabel volgens de reguliere codes die ook declarabel zijn bij het eerste contact.

Destijds is dus vastgesteld dat voor herhaalconsulten na de 30 dagen een ‘Consult’ (234003) mag worden vastgelegd. Binnen de MKA-chirurgie is deze 30-regel ook altijd de standaard geweest. Alles wat daarbinnen valt, wordt niet separaat in rekening gebracht als consult. Herhaalconsulten die plaatsvinden 31 dagen of langer na een behandeling uit Tariefgroep 3 t/m 8 of een eerder consult wel.

De toelichting bij de reguliere consultcode (234003) in de beleidsregel is destijds niet aangepast op de integratie van het vervolgconsult. Omdat de huidige beschrijving van de consultcode (234003) toch nog regelmatig tot vragen leidt, is dan ook ons voorstel de toelichting bij de reguliere consultcode (234003) te verduidelijken, zodat verwarring wordt voorkomen.

De bovenstaande lijn is ook door de NZa bevestigd.

 

[1] NB. Het opnemen van een eenvoudige anamnese over aard en duur van de klachten, behalve informatie naar de algemene gezondheid, dient als een geheel met de daaropvolgende behandeling en behorende bij de behandeling te worden beschouwd. In die situatie wordt geen consult vastgelegd.