facebook

Vergoeding cosmetische mondzorg: vraag en antwoord

Cosmetische mondzorg valt buiten de vergoeding van de aanvullende tandartsverzekering. Hieronder beantwoorden we de vragen die tandartsen over dit onderwerp hebben gesteld.

Wordt een deel van de kosten binnen het maximum van de aanvullende verzekering vergoed?

Nee, dat is nu voor K-codes niet het geval. Het is mogelijk dat er op termijn wel nieuwe verzekeringen komen als de markt daar om vraagt.

Sommige verzekeraars hebben de vergoeding van V15, R78 en R79 geschrapt. Klopt dat?

Sommige verzekeraars, waaronder VGZ en Zilveren Kruis, hebben de vergoeding van V15, R78 en R79 uit de aanvullende tandartsverzekering gehaald. De prestaties zijn nog wel aan te vragen voor de basisverzekering.

Worden K-codes voor jeugd vergoed?

Nee, cosmetische mondzorgbehandelingen mogen volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg alleen bij personen boven de 18 jaar uitgevoerd worden.