facebook

K-codes: prestaties Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken

Als je meedoet met het Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken, gebruik je de zogenaamde K-codes. Hoe je deze gebruikt en wat er bij deze prestatiecodes is inbegrepen, zetten we hieronder voor je uiteen.

Voortraject via reguliere mondzorg prestaties

Cosmetische tandheelkundige behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd in een gezonde mond. Dat betekent dat biologische en functionele problemen, zoals parodontitis, cariës, slijtage of een schadelijke occlusie of articulatie afwezig zijn of bij afronding van een (voorbereidende) behandeling onder controle moeten zijn gebracht.

Het onderzoek naar de gezondheid van de mond, dat voorafgaand aan een cosmetisch zorgtraject moet plaatsvinden, maakt geen onderdeel uit van dit experiment voor cosmetische mondzorg. Dit onderzoek en eventueel te verlenen zorg om tot een gezonde mond te komen, worden daarom enkel in rekening gebracht door middel van de prestatiebeschrijvingen in de:

 • Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;
 • Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;
 • Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.

Cosmetische mondzorg en reguliere mondzorg

Een facing kan zowel cosmetische als reguliere mondzorg betreffen. Voor facings in het kader van reguliere mondzorg zijn de prestaties V15, R78, R79 in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg aangewezen.

Uitwendig bleken betreft altijd cosmetische mondzorg. Voor zorgaanbieders die niet deelnemen aan het experiment cosmetische mondzorg blijft prestatie E97 in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg gedurende het experiment aangewezen.

K001 Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)

Het plaatsen van een directe facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een directe facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een directe facing is een schildje van vulmateriaal dat direct in de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt en zo nodig ten dele de naastliggende vlakken.

Inclusief:

 • bespreken van het behandelplan;
 • bespreken van de begroting;
 • bespreken van de behandelopties;
 • zo nodig visualisatie;
 • zo nodig proefopbouw;
 • zo nodig het nemen van een (digitale) afdruk;
 • zo nodig beetregistratie;
 • kleurbepaling;
 • het maken van de facing in de mond;
 • benodigde consulten.

Nazorg

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de facings;
 • het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;
 • het zo nodig aanvullend polijsten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

 • Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;
 • Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;
 • Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;

K002 Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)

Het plaatsen van een indirecte facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een indirecte facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een indirecte facing is een schildje dat buiten de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt.

Inclusief:

 • bespreken van het behandelplan;
 • bespreken van de begroting;
 • bespreken van de behandelopties;
 • zo nodig visualisatie;
 • zo nodig proefopbouw;
 • het nemen van een (digitale) afdruk;
 • beetregistratie;
 • kleurbepaling;
 • het plaatsen van de (tijdelijke) facing;
 • benodigde consulten.

Nazorg

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de facings;
 • het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;
 • het zo nodig aanvullend polijsten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

 • Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;
 • Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;
 • Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;

K003 Uitwendig bleken per kaak

Het uitwendig bleken van de tanden en kiezen. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met het van buitenaf bleken van de tanden en kiezen en het indien nodig beantwoorden van vragen gedurende de behandeling. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Dit bleken kan bij de tandarts in de stoel worden gedaan of thuis door de patiënt zelf.

Inclusief:

 • voorlichting;
 • het zo nodig nemen van een (digitale) afdruk;
 • het zo nodig plaatsen van een bleekhoes;
 • het zo nodig isoleren van de tanden en/of beschermen van het tandvlees
 • gebruiksinstructie;
 • eventuele consulten met betrekking tot het bleken, gedurende de behandeling;
 • het beantwoorden van vragen gedurende de behandeling.

Nazorg

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de facings;
 • het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;
 • het zo nodig aanvullend polijsten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

 • Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;
 • Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;
 • Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;

K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien één van de voormelde cosmetisch zorgtrajecten wel is gestart, maar op verzoek van de patiënt niet meer wordt afgerond.

Kan niet eerder dan na de start van het cosmetisch zorgtraject in rekening worden gebracht.

Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien hierover vooraf schriftelijk afspraken zijn gemaakt met de patiënt.