facebook

Declareren cosmetische mondzorg: vraag en antwoord

Op deze pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over het declareren van K-codes. Deze codes mag je gebruiken als je meedoet met het Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken.

Vallen online/digitale consulten binnen het cosmetische traject?

Het experiment behelst een cosmetisch zorgtraject waarbij alle zittingen in de prijs zijn opgenomen. Als deze zittingen (deels) online/digitaal zijn, dan mag dat. Gebruik de checklist om ervoor te zorgen dat de patiënt alle informatie krijgt en begrijpt. 

Hoe maak je onderscheid bij K001 en K002 tussen bijvoorbeeld 1 of 6 facings?

De prestatiecode op de factuur en de begroting is hetzelfde, maar op je website en in het tandheelkundige informatiesysteem kan je varianten aanmaken met verschillende prijzen. Niet alleen voor 1 of 6 facings, maar bijvoorbeeld ook met of zonder visualisatie. De totaalprijs en wat de patiënt er voor krijgt moet vooraf duidelijk zijn.

Welke bleekprocedure valt onder K003?

Zowel thuisbleken als in office bleaching. Een praktijk kan daarvoor wel gedifferentieerde prijzen hanteren.

Kan je als je meedoet met het experiment ook reguliere tarieven hanteren?

Ja dat kan, behalve voor facings zonder medische noodzaak verandert er niks.

Moet je de techniekkosten apart in rekening brengen?

Techniekkosten vermeld je apart op de begroting en de rekening, ook al staat er geen *. De regel om de techniekkosten 1 op 1 door te berekenen geldt niet voor de K-codes. De totaalprijs moet voor de patiënt altijd vooraf duidelijk zijn.

Moet je je tarieven meteen definitief vaststellen, of mag je ze nog aanpassen?

Nee, de tarieven zijn vrij en aanpasbaar. Wel moet je je houden aan de transparantievoorschriften.

Mag je een aanbetaling vragen?

Ja, dat mag. Voor niet medisch noodzakelijke zorg kan het eerst voldoen van een voorschot een voorwaarde voor de start van een behandeling zijn. Als tandarts dien je de mogelijkheid van een voorschot duidelijk in de behandelovereenkomst en/of algemene voorwaarden vastgelegd te hebben. Maak voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken met de patiënt over de betaling van voorschotten. De patiënt moet expliciet ingestemd hebben met de betaling van een voorschot door het aangaan van de behandelovereenkomst en het accepteren van de algemene voorwaarden. Zo voorkom je een mogelijke verstoring van de behandelrelatie en klachten hierover. Tot slot dient er altijd een eindafrekening opgesteld te worden.

Kunnen de tarieven binnen 1 praktijk verschillen?

De tarieven kunnen verschillen, ook per casus. Maar het is wenselijk dat de prijzen van veel voorkomende situaties al voor het cosmetisch consult bekend gemaakt zijn. De patiënt kan dan vooraf al bepalen of de cosmetische behandeling überhaupt haalbaar is. Voor de start van het cosmetisch behandeltraject moet de patiënt de exacte totaalprijzen begroot hebben gekregen.

Kan in eenzelfde zitting reguliere en cosmetische codes gedeclareerd worden?

Nee, dat kan niet. Voor de start van het cosmetisch behandeltraject moet er sprake zijn van een gezonde mond met normale kenmerken waarin de pathologische processen onder controle zijn gebracht. Hierdoor is het niet mogelijk dat er in dezelfde zitting met reguliere zorg cosmetische prestaties worden gebruikt. In het geval dat facings nodig zijn voor een gezonde mond (met normale kenmerken) dan moeten de reguliere prestaties voor facings gebruikt worden. Als er naderhand nog een cosmetische hulpvraag is, dan zou een cosmetisch behandeltraject volgens KCM en het experiment gestart kunnen worden.

Valt een (front)kroon ook binnen het experiment?

Nee, een kroon (volledige omslijping) valt niet onder het experiment. Alleen een directe of indirecte facing en bleken.

Kronen zijn nu en tijdens het experiment reguliere zorg. Ook in reguliere zorg is esthetiek onderdeel van de behandeling en daarvoor zijn de reguliere prestaties C016 en R92 bedoeld.

We zien tegenwoordig veel patiënten met gebitsslijtage. Dit kan esthetisch storend zijn maar ook functioneel probleem zijn. Hoe kwalificeer je zo'n behandeling?

Voor de start van het cosmetisch behandeltraject moet er sprake zijn van een gezonde mond met normale kenmerken waarin de pathologische processen onder controle zijn gebracht. Hierdoor zal een gebitsslijtage eerst met reguliere prestaties behandeld moeten worden. Als er na het afronden van dit traject nog een cosmetische hulpvraag is, dan zou een cosmetisch behandeltraject volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg en het experiment gestart kunnen worden.

Blijven facings en bleken vanuit reguliere zorg en tarieven mogelijk?

Gedurende het experiment blijven de reguliere prestaties bestaan. Na een geslaagd experiment zullen de reguliere prestaties voor facings blijven bestaan (facings kunnen ook gebruikt worden voor medisch noodzakelijk zorg). E97 komt dan te vervallen, aangezien uitwendig bleken altijd wordt beschouwd als cosmetische mondzorg zonder medische indicatie.

Waar vallen Invisalign en de diverse aligner therapieën onder?

Dat is nu en tijdens het experiment reguliere zorg.