facebook

Botox en fillers

De KNMT signaleert in toenemende mate de toepassing van rimpelvullers (fillers) en botulineneurotoxine (botox) in de tandheelkunde. De KNMT is van oordeel dat tandartsen onder voorwaarden fillers en botox kunnen toepassen.

Standpunt rimpelvullers (fillers) en botulineneurotoxine (botox) in de tandheelkunde (pdf)

Patiëntveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Bij het opstellen van dit standpunt is niet over een nacht ijs gegaan en keek de KNMT naar de standpunten van zusterverenigingen zoals de American en de British Dental Association.

Tuchtcollege: 'alleen toepassing bij tandheelkundig doel'

Tandartsen mogen, aldus het tuchtcollege, enkel botox en fillers toepassen wanneer dit een tandheelkundig doel dient en men bekwaam is. Het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam heeft onlangs hierover uitspraak gedaan. Het tuchtcollege geeft in de uitspraak van 16 april 2019 aan dat ‘tandartsen bevoegd zijn tot het geven van injecties voor zover de handelingen strekken tot een tandheelkundig doel (art. 21 Wet BIG)’. 

Bekwaamheidseisen

De bekwaamheidseisen zijn nader uitgewerkt in het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Het Kwaliteitskader is ontwikkeld onder regie van Zorginstituut Nederland.

richtlijnen