Filters

Klinische en algemene praktijkrichtlijnen en standpunten KNMT

Overzicht van klinische en algemene praktijkrichtlijnen, standpunten en gerelateerde producten (praktijkwijzers, protocollen etc.), die door de KNMT gemaakt en/of geautoriseerd zijn.

Bekijk overzicht van richtlijnen van derden

Klinische praktijkrichtlijnen KNMT

Deze richtlijnen zijn gemaakt door de KNMT of geautoriseerd door de KNMT.

 • Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen
  bij patiënten met een gewrichtsprothese

  (NOV i.s.m. KNMT – 2016)

PDF

tools

 • Chronische aangezichtspijn
  (NVvHP multidisciplinair – 2013)
PDF
 • Infectiepreventie in mondzorgpraktijken
  (2016)

PDF

tools

 • LESA Antistolling
  (2011)

PDF

 • Mondzorg voor jeugdigen
  (NMT, NVVK, CBO e.a. – 2012) - wordt momenteel herzien door KIMO

PDF

tools

 • Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen
  (NVVA, NMT, NVG – 2007)

PDF

tools

 • Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer
  bij kinderen

  (NVA, NVK – 2012)

link

 

 

 • Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer
  bij volwassenen

  (NVA, NVK – 2012)
link
 • Tandheelkundige radiologie
  (KNMT – 2018)

PDF

tools

 • Tandletsel
  (NMT – 2010)

PDF

tools

Algemene praktijkrichtlijnen KNMT

Deze richtlijnen zijn gemaakt door de KNMT of geautoriseerd door de KNMT.

 • Document bij richtlijn electronisch voorschrijven recepten
PDF
 • Horizontale verwijzing
  (NMT – 2002)

PDF

tools

 • KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
  (KNMG – 2018)

PDF

tools

 • Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren
  (NMT – 2012)

PDF

tools

 • Praktijkrichtlijn verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus
  (NMT – 2007)

PDF

tools

 • Praktijkwijzer WGBO
  (NMT –- 2006)

PDF

tools

 

 • Praktijkwijzer zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk
  (KNMT – 2015)

PDF

tools

 • Richtlijn Overdracht medicatie in de keten
  (IGZ en VWS – 2008, 2010) - wordt momenteel herzien

PDF

tools

 • Richtlijn Patiëntendossier
  (KNMT – 2014) - wordt momenteel herzien door de KNMT

PDF

tools

 • Samenwerking tandtechnicus
  (NMT – 2002)
PDF
 • Second opinion
  (NMT – 2004)

PDF

tools

 • Verticale verwijzing
  (NMT – 2002)

PDF

tools

 • Voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde met zuurstof-lachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten
  (KNMT – 2017)

PDF

 

 

 

Standpunten KNMT

Deze standpunten zijn opgesteld door de KNMT.

 • Notitie Beëindigen of niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst
  (2012)
PDF
 • Standpunt in relatie tot Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
  (2017)
PDF
 • Standpunt Toepassing van rimpelvulmiddelen (fillers) en botulineneurotoxine (botox)
  (2019)
PDF

 

Total votes: 52