Filters

Ixorg

Ixorg is het voordelige alternatief voor de aanvullende fysiotherapie- en tandartsverzekering. Ixorg is een initiatief van de KNMT.

Bij ixorg zetten de deelnemers maandelijks een zelf te kiezen bedrag opzij waaruit de rekeningen voor mondzorg en fysiotherapie kunnen worden betaald. Als deelnemers geen gebruik maken van het opgebouwde tegoed in hun zorgpotje, gaat dat tegoed mee naar het volgende jaar. En als deelnemers eventueel stoppen met ixorg, krijgen ze hun opgebouwde tegoed gewoon netjes uitgekeerd.

Rekening voorgeschoten mocht budget niet toereiken

Ixorg schiet overigens de rekening voor mondzorg of fysiotherapie tot een bedrag van maximaal 240 euro voor wanneer een deelnemer nog onvoldoende budget heeft opgebouwd.

Met ongevallenverzekering voor schade

Verder gaat ixorg vergezeld van een ongevallenverzekering. Gebitsschade als gevolg van een ongeval is tot 10.000 euro gedekt. Voor medisch noodzakelijke fysiotherapie als gevolg van een ongeval en bij ernstige blessures zoals botbreuken en spierscheuringen is de dekking maximaal twintig behandelingen tot 750 euro per jaar voor jaarlijks maximaal 2 gebeurtenissen.

Maximale keuzevrijheid tandarts en eventueel behandelmethode en materialen

Patiënten zijn via ixorg helemaal vrij in de keuze voor een tandarts. Ook hoeven tandartsen niet verplicht de vaak door de zorgverzekeraar voorgeschreven behandelmethoden met soms zelfs verplicht gebruik van minderwaardige materialen toe te passen. Zo kan hoogwaardige zorg gegarandeerd worden.

Meer informatie voor zorgverleners

Wilt u meer weten over ixorg? Lees alles over ixorg op de website voor professionals

Wilt u uw patiënten informeren over ixorg? Bekijk of bestel het marketingpakket

Over ixorg

Ixorg ontstond in 2013 vanuit de KNMT al alternatief voor de aanvullende tandartsverzekering. In 2017 werd Infomedics voor 90% eigenaar van ixorg; de KNMT heeft nog de overige 10%. Ixorg breidde in 2018 zijn werkgebied uit naar de fysiotherapie.

Total votes: 23