facebook

Wanneer kan de tandarts een patiënt weigeren in de praktijk?

Als een persoon zich tot de praktijk wendt met de vraag of hij patiënt kan worden, dan is er (nog) geen behandelingsovereenkomst. Daarvan is pas sprake wanneer de tandarts(specialist) ingaat op een concrete hulpvraag van de patiënt.

In de Gedragsregels voor Tandartsen staat dat een tandarts niet verplicht is een patiënt in zijn praktijk op te nemen. Maar in de praktijk zijn er 3 redenen op grond waarvan je een patiënt niet mag weigeren:

  1. Het in artikel 1 van de Grondwet neergelegde discriminatieverbod.
  2. Eventuele eerder gemaakte afspraken, bijvoorbeeld met een zorgverzekeraar.
  3. Eventuele gedragingen van de tandarts, waaruit een patiënt kon en mocht afleiden dat hij als patiënt is ingeschreven.

Een praktijk mag dus zelf bepalen wie zij als patiënt aanneemt, maar de keuze om een patiënt niet aan te nemen moet goed onderbouwd zijn. De argumenten dienen zuiver, toetsbaar en objectief te zijn en hangen daarmee af van alle specifieke omstandigheden. 

Een voorbeeld van een situatie waarin nieuwe patiënten geweigerd mogen worden, is een patiëntenstop. Van belang is daarbij dat de praktijk de patiëntenstop duidelijk zichtbaar vermeldt op de website.

Tip!

Neem je geen patiënten meer aan? Verwijs de persoon dan naar allesoverhetgebit.nl voor het vinden van een praktijk die nog wel patiënten aanneemt.