Filters

Afval verwerken en afvoeren

Hier krijgt u inzicht in het beleid rond de afvoer en verwerking van afval.

Aanbevelingen

Niet-industrieel bedrijfsafval

 • scheid het gewone afval zo veel mogelijk bij de bron;
 • scheid de afvalstoffen alleen indien dit niet leidt tot een toename van de veiligheidsrisico’s voor patiënten, praktijkmedewerkers en inzamelaars van het afval;
 • bied het gewone afval aan als huishoudelijk afval aan de vuilophaaldienst of sluit een contract met een inzamelaar van bedrijfsafval.

Afval van gezondheidszorg bij mens

 • Met bloed vermengd afval:
  • verpak met bloed verontreinigd materiaal in een stevige plastic zak alvorens dit bij het overige huishoudelijk afval te deponeren;
  • doe de met bloed gecontamineerde anesthesiecarpule in de naaldcontainer.
 • Met bloed vermengde spoelvloeistof:
  • voer spoelvloeistof af via een gesloten systeem direct naar het riool.
 • Klein gevaarlijk afval (KGA)
  • bied volle naaldcontainers, restanten van toxische chemische stoffen, de inhoud van zeefjes van de afzuigunit, resten uit de amalgaamafscheider aan als klein gevaarlijk afval;

Bekijk de aanbevelingen uit de richtlijn Infectiepreventie over het afvoeren van afval (pdf)

 

Total votes: 27