Filters

Randvoorwaarden aan ruimten in een mondzorgpraktijk (module 9)

In deze module krijgt u inzicht in de ruimtelijke en logistieke randvoorwaarden ten aanzien van hygiëne bij een mondzorgbehandeling; welke niet-klinisch patiëntgebonden handelingen (met patiëntendossier, telefoon) kunnen plaatsvinden in de behandelruimte; het niet toegestane gebruik van consumpties in kritische ruimten.

In de praktijk zijn kritische en niet-kritische ruimtes aanwezig. Voor de kritische ruimten, waaronder de behandelruimte, gelden voorwaarden voor inrichting en gebruik.

Om u zoveel mogelijk te ondersteunen bij de implementatie van de herziene richtlijn Infectiepreventie, behandelen we periodiek een module uit de richtlijn. De KNMT biedt diverse tools voor de implementatie van de richtlijn, die u ook per module kunt raadplegen. We adviseren u om de modules samen met uw team stapsgewijs te behandelen en te implementeren.

Aanbevelingen

De herziene richtlijn is voorzien van handige, beknopte aanbevelingen. De aanbevelingen laten in het kort zien wat u geregeld moet hebben in de praktijk. Ook module 9 is samengevat in een beknopte lijst met aanbevelingen. Het is handig om deze aanbevelingen te printen en te bespreken met uw team:

Download aanbevelingen Randvoorwaarden aan ruimten in een mondzorgpraktijk (pdf)

Bij het bouwen of verbouwen van een mondzorgpraktijk horen enkele specifieke aanbevelingen.

Vragen uit de kennistoets

Wat weet u precies van infectiepreventie? En uw assistent of uw team?

De kennistoets is een goede manier om uw kennis over infectiepreventie te testen. Er zijn 2 digitale kennistoetsen Infectiepreventie, één voor de tandarts(specialist) en één voor de assistent.

2 voorbeeldvragen uit de kennistoets

 • De spatzone reikt tot een straal van 2,5 meter rondom het hoofd van de patiënt. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de verspreiding van de aerosolen in de lucht wordt beperkt?
  A. Door te zorgen voor extra ventilatie in de behandelruimte.
  B. Door een goede nevelafzuiging tijdens het gebruik van roterend instrumentarium.
  C. Door het dragen van een mondneusmasker en bril tijdens het gebruik van roterend instrumentarium.
  D. Door de patiënt voorafgaand aan de behandeling de mond te laten spoelen met een chloorhexidine oplossing.
 • Mag schoon en steriel instrumentarium worden opgeborgen in de ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS)?
  A. Ja, maar alleen in dichte kasten aan de schone kant/ruimte van de RDS-ruimte.
  B. Nee, dat is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
  C. Ja, in dichte kasten op elke willekeurige plaats in de RDS-ruimte.
  D. Alleen wanneer het schone deel van de RDS-ruimte uit een aparte ruimte bestaat.
Total votes: 59