Filters

Afval en infectiepreventie (module 12)

In deze module krijgt u inzicht in het beleid rond de afvoer en verwerking van afval.

Aanbevelingen

Niet industrieel bedrijfsafval

 • scheid het gewone afval zo veel mogelijk bij de bron;
 • scheid de afvalstoffen alleen indien dit niet leidt tot een toename van de veiligheidsrisico’s voor patiënten, praktijkmedewerkers en inzamelaars van het afval;
 • bied het gewone afval aan als huishoudelijk afval aan de vuilophaaldienst of sluit een contract met een inzamelaar van bedrijfsafval.

Afval van gezondheidszorg bij mens

 • Met bloed vermengd afval:
  • verpak met bloed verontreinigd materiaal in een stevige plastic zak alvorens dit bij het overige huishoudelijk afval te deponeren;
  • doe de met bloed gecontamineerde anesthesiecarpule in de naaldcontainer.
 • Met bloed vermengde spoelvloeistof:
  • voer spoelvloeistof af via een gesloten systeem direct naar het riool.
 • Klein gevaarlijk afval (KGA)
  • bied volle naaldcontainers, restanten van toxische chemische stoffen, de inhoud van zeefjes van de afzuigunit, resten uit de amalgaamafscheider aan als klein gevaarlijk afval;

Download aanbevelingen afvoeren van afval (pdf)

Vragen uit de kennistoets

Wat weet u precies van infectiepreventie? En uw assistent of uw team?

De kennistoets is een goede manier om uw kennis over infectiepreventie te testen. Er zijn 2 digitale kennistoetsen Infectiepreventie, één voor de tandarts(specialist) en één voor de assistent.

2 voorbeeldvragen uit de kennistoets

 • Hoe moet in mondzorgpraktijken worden omgegaan met afval dat met bloed is verontreinigd?
  A. Met bloed verontreinigd materiaal moet eerst gereinigd en gedesinfecteerd worden in de thermodesinfector en kan daarna bij het overige huishoudelijk afval gedeponeerd worden.
  B. Met bloed verontreinigd materiaal mag nooit bij het overige huishoudelijk afval worden gedeponeerd maar moet apart, via een gespecialiseerd bedrijf, afgevoerd worden.
  C. Met bloed verontreinigd materiaal wordt in een stevige plastic zak verpakt alvorens het bij het overige huishoudelijk afval te deponeren.
  D. Met bloed verontreinigd materiaal wordt eerst afgespoeld onder de kraan zodat al het bloed is verwijderd. Daarna kan het materiaal bij het overige huishoudelijk afval gedeponeerd worden.
   
 • Wat wordt in de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken geadviseerd betreffende het scheiden van afval binnen mondzorgpraktijken?
  A. Al het afval moet worden gescheiden bij de bron, zodat de afvalstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.
  B. Scheid het afval alleen indien dit niet leidt tot een toename van de veiligheidsrisico’s voor patiënten, praktijkmedewerkers en inzamelaars van het afval.
  C. In mondzorgpraktijken mag alleen scherp afval en chemisch afval worden gescheiden. Het scheiden van het overige afval brengt te veel veiligheidsrisico’s met zich mee.
  D. Alleen wanneer het afval van een mondzorgpraktijk gescheiden wordt ingezameld mag het worden aangeboden als huishoudelijk afval.
Total votes: 49