Filters

IGJ toetst radiologie: tips

Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoeken regelmatig mondzorgpraktijken. Zo beoordeelt de inspectie momenteel of praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken. Hoe gaat u het beste om met een inspectiebezoek?

Een bezoek van de IGJ brengt vaak heel wat teweeg in de praktijk. Voorbereiden helpt om te weten wat iedereen kan doen.

1. Bereid medewerkers in uw praktijk voor op een bezoek van de IGJ

Wijs binnen de praktijk één of meerdere personen aan die altijd aanwezig kunnen zijn bij een bezoek van de IGJ. Bespreek vooraf wat de assistenten/baliemedewerkers moeten doen als de IGJ zich meldt.

2. Kijk of uw praktijk voldoet aan de toetsingscriteria van de IGJ

De IGJ gaat uit van wetten, besluiten en richtlijnen om te bepalen of praktijken goed en veilig werken. De punten waar zij naar kijkt, staan in een toetsingskader. De zaken die daarin staan, beschouwt de inspectie als minimale normen.

Toetsingskader radiologie: 'Werken met radiologie in de mondzorg' (pdf)

Meer informatie: Richtlijn Radiologie in de tandheelkundige praktijk

3. Werk mee met de inspecteurs

Het is belangrijk dat u meewerkt. De IGJ mag meer dan u misschien denkt. De inspecteurs mogen bijvoorbeeld zonder toestemming van de patiënt het dossier inzien. Ook hebben de inspecteurs het recht om ruimten te betreden.

4. Lees het rapport kritisch door en reageer als nodig

Binnen een maand ontvangt u een conceptrapport van het bezoek van de IGJ. U hebt 4 weken de tijd om hierop te reageren en feitelijke onjuistheden te corrigeren.

5. Ga alvast aan de slag met aanbevelingen en informeer de inspectie

Constateert de IGJ problemen? Neem zo snel mogelijk verbetermaatregelen, en informeer de IGJ hierover. In dat geval wordt op de website van de IGJ niet alleen vermeld dat u een probleem had, maar ook dat u het verholpen heeft.

6. Neem bij problemen contact op met de KNMT

Bent u het niet eens met de manier waarop u behandeld bent of bent u het inhoudelijk niet eens met de IGJ, neem dan contact op met KNMT Ledenservice.

Total votes: 29