facebook

Pijn signaleren bij patiënten met een verstandelijke beperking

Deze richtlijn van V&VN geeft handvatten om pijn te herkennen bij patiënten met een verstandelijke beperking.

Richtlijn Pijn bij volwassenen met een verstandelijke beperking 

Deze richtlijn is allereerst een hulpmiddel voor begeleiders en zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking die een verpleegkundige, verzorgende, ondersteunende en/of begeleidende rol hebben op minimaal opleidingsniveau 3 en de familie of naasten van de mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast is de richtlijn ook bruikbaar voor het multidisciplinaire team van zorgverleners, gedragsdeskundigen, therapeuten en artsen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

De richtlijn is van toepassing op volwassen mensen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking en een uitingsbeperking.

richtlijnen