Subsidies duurzaamheidsmaatregelen

Wil je maatregelen nemen om je praktijk te verduurzamen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Hier vind je een overzicht van die subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid die het meest relevant zijn voor de mondzorg.

Kosteloos advies bij verduurzaming

Tandartsen kunnen in sommige provincies gratis advies en persoonlijke ondersteuning krijgen als ze hun praktijk willen verduurzamen. Dit komt voort uit het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat loopt tot 1 januari 2024. 

Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren bieden begeleiding bij:

  • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
  • de financieringsmogelijkheden;
  • het opstellen van een plan van aanpak;
  • het vinden van een uitvoerende partij.

Als alternatief, bijvoorbeeld als jouw provincie geen aanbod heeft voor advies en ondersteuning, zou je een beroep kunnen doen op de meer generieke Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), waarmee je ook een adviseur kunt inhuren voor een energieadvies op maat.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen ondernemingen hun pand(en) verduurzamen. Er is subsidie voor de installatie van:

  • warmtepompen (subsidie verschilt per pomp; zie Apparatenlijst; alleen in bestaande bouw); lucht-luchtwarmtepompen (zoals VRF-systemen) die veel gebruikt worden in tandartsenpraktijken staan niet op deze lijst.
  • zonneboilers (subsidie verschilt per boiler; zie Apparatenlijst; alleen in bestaande bouw)
  • kleinschalige windturbines (subsidie max 66 euro per m2 rotoroppervlak)

Let op: vraag deze subsidie aan vóór je overgaat tot de aanschaf van apparatuur.

EnergieInvesteringsAftrek (EIA)

Investeer je in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kun je in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de kosten voor jouw investering aftrekken van de fiscale winst.

Het gaat hier om maatregelen zoals (maar niet alleen): zonnepanelen (alleen bij een elektriciteitsaansluiting van max. 3x80A), warmtepomp, LED-verlichting, isolatie en HR+++-glas. Welke maatregelen precies in aanmerking komen, zie je op de Energielijst.

Let op: vraag deze subsidie aan binnen 3 maanden na de opdrachtverstrekking.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Je kunt in 2022 tot maximaal 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere afschrijving. Je betaalt dus minder belasting. Je kunt de MIA gebruiken naast de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Het gaat hier om maatregelen zoals (maar niet alleen): de aanleg van een groendak, verduurzaming gebouw, isolatie, regenwaterinstallatie. Welke maatregelen precies in aanmerking komen, zie je op de Milieulijst.

Let op: vraag deze subsidie aan binnen 3 maanden na de opdrachtverstrekking.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kun je gebruikmaken van de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Je mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Hiermee kun je rente- of liquiditeitsvoordeel behalen. Je betaalt dus minder belasting. Je kunt de Vamil-regeling gebruiken naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Het gaat hier om maatregelen zoals (maar niet alleen): de aanleg van een groendak, verduurzaming gebouw, isolatie, regenwaterinstallatie. Welke maatregelen precies in aanmerking komen, zie je op de Milieulijst.

Let op: vraag deze subsidie aan binnen 3 maanden na de opdrachtverstrekking.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Voor grootschalige opwekking van duurzame (hernieuwbare) energie of CO2-verminderende technieken is er de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Deze zal alleen interessant voor (heel) grote praktijken of bijvoorbeeld tandartsen die deelnemen in gezondheidscentra.

Onder deze regeling is onder andere subsidie beschikbaar voor zonnepanelen voor gebouwen met een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3x80A.

De hoogte van de subsidie verschilt per project.

Let op: vraag deze subsidie aan vóór je overgaat tot de aanschaf van apparatuur.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is niet exclusief bedoeld voor duurzame investeringen maar deze kunnen er wel voor gebruikt worden.

Onder deze regeling mag je een een bedrag van de winst aftrekken als je investeert in bedrijfsmiddelen. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Je past deze aftrek toe als je aangifte van inkomsten- of vennootschapsbelasting doet.
 

Duurzame mondzorg

Meer informatie

Bovenstaand overzicht geeft die regelingen weer die het meest op de mondzorg van toepassing zijn maar is niet uitputtend. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we je naar:

Subsidie- en financieringswijzer RVO 

Tip: oriënteer je ook op regelingen in je eigen gemeente.