facebook

Honorering voor tandartsen bepalen

Welke honorering is passend voor een tandarts die werkt in de praktijk van een collega? De honoreringstool voor tandartsen helpt je die vraag te beantwoorden.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de honoreringstool is als volgt:

Inkomen medewerker = overeengekomen percentage x omzet

(omzet = agendabezetting x aantal behandelingen x tarief behandelingen)

Gemiddeld percentage

Gemiddeld is er in het tarief 39% ruimte. Dit uitgangspercentage is gebaseerd op informatie uit kostenonderzoek, praktijkervaring en de situatie in een tandartspraktijk. We gaan hierbij uit van de algemene praktijk en werken op één kamer.

Praktijkkostenmodel voor overige situaties

Wil je een andere situatie berekenen of beter aansluiten op de werkelijke situatie in jouw praktijk, gebruik dan het praktijkkostenmodel.

Jouw situatie bepaalt de uitkomst

Elke praktijk is anders. Bekijk dus vooral welke ruimte er in jouw praktijk is. Beoordeel daarna de punten in de honoreringstool en verplaatst de schuifjes in de tool om tot een hoger of lager percentage te komen. Bespreek vervolgens het percentage en vooral de achterliggende overwegingen met elkaar.

Naar de honoreringstool

honoreringstool
personeelszaken
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)