facebook

Personeelszaken voor voormalig ANT-leden

De fusie van de KNMT en ANT heeft geen gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van personeel en het werken met zzp’ers in de praktijk.

Modelarbeidsovereenkomsten voor personeel in loondienst

Als je wilt, kun je gebruik blijven maken van de modelcontracten van de ANT.

Modelstudieovereenkomsten

Je kunt in plaats van artikel 10 over opleiding ook gebruikmaken van de KNMT-modelstudieovereenkomsten:

KNMT-modelstudieovereenkomst (docx)

KNMT-modelstudieovereenkomst BBL-opleiding (docx)

Meer informatie over het aannemen van een BBL-student

Geen ANT-adviessalarissen meer

Er worden geen ANT-adviessalarissen meer uitgebracht. Voormalig ANT-leden kunnen zelf bepalen hoe ze omgaan met periodieke verhogingen en indexering van salarissen.  

KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling niet automatisch van toepassing

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling (hierna: AVR) is door de fusie niet automatisch van toepassing op bestaande arbeidsovereenkomsten. De AVR is pas van toepassing als je deze met een addendum op de arbeidsovereenkomsten van het personeel van toepassing hebt verklaard.

Werken met zzp’ers in de praktijk

ANT en KNMT boden dezelfde model-overeenkomsten van opdrachten (OvO) aan voor het samenwerken met een zzp-tandarts of zzp-mondhygiënist. Hier vind je de actuele versies: 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

De KNMT en ANT hebben elk een branche-RI&E ontwikkeld. Dit zijn tools waarmee je snel en adequaat arbeidsrisico’s in kaart brengt en deze beperkt of voorkomt. Je voldoet ermee aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. RI&E's die gemaakt zijn met de tool van de ANT niet meer toegankelijk met ingang van 1 december 2021

RI&E doen 

Het belangrijkste verschil tussen deze twee tools is dat de tool van de KNMT is erkend door vakbonden en het Steunpunt RI&E, waardoor de RI&E van een praktijk met maximaal 25 werknemers niet getoetst hoeft te worden door een arbo-kerndeskundige. 

Alles over personeelszaken in de mondzorg

Alle informatie en hulpmiddelen over personeelszaken en arbeidsvoorwaarden vind je op de overzichtspagina ‘Personeelszaken’.

personeelszaken
arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaardenregeling
loondienst