facebook

Opleiding tandartsassistent

Neem je een nieuwe tandartsassistent in dienst? De KNMT vindt dat (nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende) tandartsassistenten in het bezit zouden moeten zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent. Zo wordt het opleidingsniveau van tandartsassistenten eenduidig, transparant en inzichtelijk voor de patiënt.

Keuzemogelijkheden voor werkgevers

Trek je nieuw assisterend personeel aan? Dan kun je kiezen voor:

  1. een tandartsassistent met een mbo-diploma Tandartsassistent;
  2. een ongediplomeerde tandartsassistent uit de al werkende groep tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018;
  3. een ongediplomeerde tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt. In dat geval dient de assistent direct bij aanvang van het dienstverband in opleiding te gaan voor het mbo-diploma Tandartsassistent;
  4. uitgezonderd van de bepaling zijn medewerkers die geen zorginhoudelijke patiëntencontacten hebben, maar bijvoorbeeld administratieve taken uitvoeren.
Tandartsassistenten

Ongediplomeerde tandartsassistent in dienst nemen

Als je een ongediplomeerde tandartsassistent zonder werkervaring als assistent aanneemt, is het wenselijk dat zij bij aanvang van het dienstverband met een mbo-opleiding begint. Dit hoeft geen belemmering te zijn voor je praktijk; er zijn verschillende opleidingsvormen die school/zelfstudie combineren met werken in de praktijk. Ook zijn er subsidies en fondsen beschikbaar die een tegemoetkoming in de kosten bieden.

Meer weten?

Klik op een van de onderstaande links om meer te weten te komen over het mbo-diploma voor tandartsassistenten:

opleidingen
tandartsassistenten
stages