facebook

Arbeidsvoorwaarden

Welke arbeidsvoorwaarden biedt jouw praktijk?

In de reguliere tandartspraktijk is geen CAO van toepassing. Dit betekent dat je zelf de arbeidsvoorwaarden van je medewerkers kunt vaststellen. De KNMT biedt met de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling en de basis modelarbeidsovereenkomst ondersteuning bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.

KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling

Met de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling beschik je over een goede basis voor het maken van afspraken over de arbeidsvoorwaarden. In de regeling staan onder meer afspraken over salaris (indexering/periodieke verhogingen), arbeidsduur, (bijzonder) verlof, arbeidsongeschiktheid, vergoeding van meer- en overwerk en de spoedgevallendienst, vergoedingsregelingen enzovoorts.

Je kunt de regeling gebruiken voor alle personeelsleden. De regeling is niet bindend. Je bepaalt dus zelf of je deze regeling wilt toepassen in uw praktijk. Jaarlijks verschijnt een nieuwe versie, aangepast aan de actuele wetgeving. Je verklaart deze jaarlijks van toepassing met een addendum dat wij ter beschikking stellen.

Met de KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct kun je eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen waarin je de onderlinge afspraken met de werknemer vastlegt. Op deze arbeidsovereenkomst is automatisch de meest recente versie van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing, waardoor je tegenover de werknemer ook gehouden bent deze na te komen. Indien je op één of meerdere punten wenst af te wijken van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling dien je dit in de individuele arbeidsovereenkomst op te nemen.

Basis model-arbeidsovereenkomst

Als alternatief voor de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling kun je kiezen voor de basis modelarbeidsovereenkomst. Deze modelarbeidsovereenkomst biedt je de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden, met inachtneming van het wettelijk minimum, naar eigen inzicht vast te stellen. 

personeelszaken
arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaardenregeling
KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling