Medewerkers aannemen

De KNMT maakt het aannemen van medewerkers makkelijk.

Heb je een nieuwe medewerker geworven, bijvoorbeeld via het plaatsen van een vacature in de KNMT Vacaturebank of de cv-bank van de KNMT, en komt deze als werknemer in dienst of gaat deze werken via een overeenkomst van opdracht? Dan is het belangrijk dat je afspraken maakt en deze vastlegt.

Let op: onderstaande informatie over controleren en vergewissen geldt ook voor de samenwerking met een zzp-tandarts of een zzp-mondhygiënist

Controleren en vergewissen

Stel voor het aannemen van medewerkers hun deskundigheid vast:

  • Zorg ervoor dat teamleden voldoen aan de minimale opleidingseisen.
  • Vraag naar diploma's en check ze.
  • Verifieer de eventuele registratie.
  • Toets de bekwaamheid.

Controleer voor aanvang van het dienstverband de identiteit van de nieuwe medewerker en neem een kopie van het identiteitsbewijs op in het personeelsdossier. Bekijk wat je als werkgever moet doen om te voldoen aan de identificatieplicht.

Informeer jezelf over het functioneren van de nieuwe medewerker in het verleden. Win referenties in, raadpleeg het BIG-register (ook op maatregelen!), het kwaliteitsregister en eventuele diplomaregisters. Doe eventueel navraag bij IGZ. Informeer de betrokkene hierover. Bewaar kopieën van diploma's of andere uittreksels in het personeelsdossier.

Tandartsen die zorg verlenen aan bepaalde kwetsbare patiëntengroepen hebben in sommige situaties een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig: VOG aanvragen

Stel ten slotte de vaccinatiestatus van de medewerker vast. Neem het vaccinatiebewijs op in het personeelsdossier van de werknemer en leg de vaccinatiestatus vast in het model-vaccinatieoverzicht.

Neem je een tandartsassistente aan die een BBL-opleiding volgt? Lees de aandachtspunten bij deze contractvorm en hoe je subsidie kunt aanvragen.

Stel het KNMT-Verzuimreglement ter hand

Goede en duidelijke afspraken bij ziekte zijn belangrijk om het ziekteverzuim in de praktijk te beperken. Stel om die reden bij aanvang van de arbeidsovereenkomst het KNMT-Verzuimreglement (pdf) ter hand aan de medewerker. Ondertekening door de werknemer is niet nodig.

En verder