Taakdelegatie, taakdifferentiatie en taakherschikking

Waar houd je rekening mee als je de taken in de mondzorgpraktijk verdeelt?

Wie mag wat doen in de tandartspraktijk? Welke handelingen mag een tandarts delegeren en aan wie?

Voorbehouden handelingen en taakdelegatie

Sinds 1 juli 2020 loopt een 5-jarig experiment waarbij sommige mondhygiënisten zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Voor een goed verloop van het experiment heeft de KNMT samenwerkingsafspraken gemaakt met NVM-Mondhygiënisten.

Taken delegeren aan mondhygiënisten?
Experiment taakherschikking en samenwerkingsafspraken geregistreerd mondhygiënist

Waar moet je als tandarts-werkgever aan voldoen?

Wil je taken delegeren? Zorg dan dat je hiermee rekening houdt:

  • Bij indiensttreding ga je na hoe je medewerkers zijn opgeleid. Check de diploma's en neem afschriften op in het personeelsdossier. 
  • Stel vervolgens op basis van hun scholing vast voor welke handelingen ze bekwaam zijn.
  • Maak protocollen waarin staat welke taken door wie onder welke voorwaarden mogen worden uitgevoerd.
  • Je moet de bekwaamheid van medewerkers jaarlijks toetsen, updaten en vastleggen.
  • Zorg ervoor dat de deskundigheid van het team op peil blijft.