facebook

Overwerk en meerwerk

Hoe ga je om met overwerk en meerwerk? Hier lees je alles over hoe je deze toepast in de praktijk.


Wanneer is er sprake van meerwerk en wanneer van overwerk?

Meerwerk

Van meerwerk is sprake als een medewerker in opdracht van de praktijkhouder incidenteel meer werkt dan de uren in de arbeidsovereenkomst, maar minder dan de voltijdsnorm van 38 uren per week. Meerwerk wordt vergoed tegen het gebruikelijke uurloon zonder brutotoeslag. Over dit extra gewerkte uur wordt vakantietoeslag en vakantieuren opgebouwd en moet pensioenpremie worden afgedragen.

Overwerk

Er is sprake van overwerk als de medewerker in opdracht van de praktijkhouder incidenteel meer werkt dan de voltijdsnorm van 38 uren per week. Voor overwerk geldt een vaste bruto-toeslag van 25%. 

Vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden buiten gebruikelijke werktijden

Een medewerker, die doorgaans op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur werkt, ontvangt een brutotoeslag voor het verrichten van werkzaamheden op: 

  • maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 en 00.00 uur: 25% van het uurloon
  • maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur: 50% van het uurloon
  • zaterdag en zondag: 75% van het uurloon

Deze bruto-toeslag is niet verschuldigd, als het gebruikelijk is dat de werknemer conform een rooster, afspraken in de arbeidsovereenkomst of anderszins op deze tijdstippen werkt. Dit betekent dat de toeslag niet geldt als het gebruikelijk is dat de medewerker vast op avond en/of in het weekend werkt. Het gaat uitsluitend om extra incidentele inzet.

Voorbeelden uit de praktijk

Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven: 

Voorbeeld meerwerk 

Een tandartsassistente heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 16 uren per week. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat zij op de maandag en dinsdag werkt. De praktijkhouder geeft de opdracht om op woensdag van 8.30 tot 17:00 (30 minuten pauze) extra te werken. 
> De praktijkhouder is over deze 8 extra uren uitsluitend het gebruikelijke uurloon verschuldigd. Er is immers sprake van meerwerk. Er is geen sprake van overwerk, aangezien de medewerker niet meer heeft gewerkt dan 38 uren per week. 

Voorbeeld overwerk

Een preventieassistent heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 38 uren per week. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat zij op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 en vrijdag van 8.30 tot 15.00 werkt (30 minuten pauze). De praktijkhouder geeft de opdracht om op vrijdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur extra te werken. 
> De praktijkhouder is over deze 3 extra uren het uurloon vermeerderd met een bruto-toeslag van 25%. De praktijkhouder kan ervoor kiezen om drie maanden in het kalenderjaar aan te wijzen (collectief) waarin de bruto-toeslag niet geldt. 

Voorbeeld vergoeding voor werkzaamheden buiten gebruikelijke werktijden

Een tandartsassistent heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uren per week. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat zij op maandag, woensdag en zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur (30 minuten pauze) werkt. 
> De medewerker kan geen aanspraak maken op de bruto-toeslag voor het verrichten van werkzaamheden buiten gebruikelijke werktijden. In de arbeidsovereenkomst is immers afgesproken dat de zaterdag een vaste werkdag is. De bruto-toeslag geldt uitsluitend, indien het geen vaste werkdag van de medewerker is. 

Voorbeeld vergoeding voor werkzaamheden buiten gebruikelijke werktijden

Een preventieassistent heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uren per week. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat zij op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (30 minuten pauze) werkt. De praktijkhouder geeft de opdracht om op zaterdag van 9.00 – 14.00 uur extra te werken. 
> De medewerker kan aanspraak maken op de bruto-toeslag voor het verrichten van werkzaamheden buiten gebruikelijke werktijden, aangezien de zaterdag geen vaste werkdag van de medewerker is. Over de 5 extra uren is het uurloon vermeerderd met een bruto-toeslag van 75% verschuldigd. Nu minder wordt gewerkt dan 38 uren per week is de bruto-toeslag van 25% met betrekking tot overwerk niet van toepassing. 

Compensatie in betaalde vrije tijd (tijd-voor-tijd) blijft mogelijk 

In nieuwe regeling blijft het mogelijk om in onderling schriftelijk overeen te komen dat de vergoeding voor meer- en overwerk en het verrichten van werkzaamheden buiten gebruikelijke werktijden wordt gecompenseerd in betaalde vrije tijd (tijd-voor-tijd). Let op: dit moet schriftelijk worden overeengekomen met de medewerker en mag mits over de gewerkte uren per uitbetalingstermijn tenminste het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. 

Spoedgevallendienst

Voor de spoedgevallendienst geldt de volgende bruto-toeslag: 

  • op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 00.00 uur: 25% van het uurloon
  • op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur: 50% van het uurloon
  • op zaterdag, zondag en erkende feestdagen: 100% van het uurloon