facebook

Redenen voor ontslag

Sinds 1 januari 2020 is het ontslagrecht versoepeld. Je mag nu ook een combinatie van omstandigheden aanvoeren als reden van ontslag.

Met de vorige wetswijziging in 2015 werd een gesloten ontslagsysteem ingevoerd. Eerder kon de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden als hij dat op zijn plaats achtte. Sinds 2015 kan de kantonrechter alleen ontbinden of kan UWV een ontslagvergunning verlenen als één van de acht limitatieve ontslaggronden slaagt:

Ontslaggrond

Bevoegde instantie

a. bedrijfseconomisch redenen

UWV

b. langdurige arbeidsongeschiktheid

UWV

c. frequent verzuim

kantonrechter

d. disfunctioneren

kantonrechter

e. verwijtbaar of nalaten werknemer

kantonrechter

f. gewetensbezwaar

kantonrechter

g. verstoorde arbeidsrelatie

kantonrechter

h. andere omstandigheden dan a t/m g

kantonrechter

* uitzonderingen zijn in deze tabel niet weergegeven

Indien er niet wordt voldaan aan alle voorwaarden van één ontslaggrond, dan kan een werknemer niet worden ontslagen.

Cumulatiegrond

Uit evaluatie van de vorige wetswijziging is gebleken dat ontslag in veel gevallen niet meer mogelijk was om een werknemer te ontslaan. de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch kan ontbinden. Denk hierbij aan een arbeidsrelatie die tekenen vertoont van een verstoorde arbeidsrelatie en de werknemer disfunctioneert. Dit ziet dus alleen op de ontslaggronden waar de kantonrechter over oordeelt en niet op de ontslaggronden waar UWV over oordeelt; a en b.

De kantonrechter krijgt de mogelijkheid om een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen als de arbeidsovereenkomst op de i-grond wordt ontbonden. Deze extra vergoeding is maximaal de helft van de verschuldigde transitievergoeding.

Meer weten over ontslag? Kijk voor handige tools en informatie op www.magontslag.nl.

ontslagrecht
personeelszaken