Melden ontslag wegens disfunctioneren bij de IGJ

Wist je dat je een waarschuwing of zelfs een boete kunt krijgen als je verzuimt ontslag wegens disfunctioneren te melden bij de Inspectie? Melden bij de inspectie in dergelijke situaties is wettelijk verplicht. 6 vragen en antwoorden op een rij.

De meldplicht bij ontslag van een zorgverlener die ernstig tekortschiet in zijn functioneren als zorgverlener, is een verplichting die voortkomt uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Wordt een melding nagelaten dan kan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen IGZ) een waarschuwing geven of zelfs een boete opleggen. 

Hoe werkt het melden van ontslag na disfunctioneren? 

Schiet een zorgverlener in je praktijk zodanig ernstig tekort dat dat voor jou aanleiding is de samenwerking te beëindigen, dan moet je dit binnen drie werkdagen melden bij de IGJ. Je doet dat via het “digitale formulier voor verplichte meldingen”. 

Ontslag na disfunctioneren melden bij de IGJ

Een disfunctionerende zorgverlener stapt zelf op? Ook dan ben je verplicht een melding bij IGJ te doen. 

Wat doet de IGJ met meldingen van ontslag na disfunctioneren? 

Na je melding start de IGJ een onderzoek en bepaalt de IGJ of vervolgstappen nodig zijn. 

Wanneer is sprake van ‘ernstig tekortschieten’? 

Als er sprake is van structureel verlenen van zorg die afwijkt van de professionele standaard waarbij een patiënt (het risico op) schade oploopt. 

Wat doe je als je vermoedt dat een zorgverlener in jouw praktijk regelmatig of structureel geen goede zorg verleent? 

Krijg je signalen dat een collega of medewerker meer dan eens geen goede zorg levert:

  • bespreek dit dan zo snel mogelijk;
  • maak afspraken om de zorg te verbeteren;
  • leg deze schriftelijk vast;
  • evalueer of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en je erop kunt vertrouwen dat de collega of medewerker structureel goede zorg levert.

Is dat laatste niet het geval, ga dan over tot het beëindigen van het contract en doe een melding bij IGJ.

Staat de veiligheid van je patiënten op het spel, heb je vermoedens van strafbare feiten of signaleer je alcohol- en/of drugsgebruik, neem dan geen enkel risico en meld bij de IGJ.

Voor wie in de praktijk geldt de meldplicht? 

De meldplicht geldt alleen voor ontslag wegens disfunctioneren van betaalde zorgverleners (werknemer of opdrachtnemer). Vrijwilligers, stagiaires en medewerkers die geen zorg verlenen vallen niet onder de verplichte melding. 

Wat doe je als je vermoedt dat een zorgverlener buiten de praktijk regelmatig of structureel geen goede zorg verleent? 

Maak je je zorgen over een disfunctionerende collega die niet onder jouw wkkgz-meldplicht valt? Dan kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Tandarts, voor tandartsen en orthodontisten met problemen op het gebied van functioneren. Ook kun je een melding doen bij de IGJ. 

Alles over meldingen en klachten bij de IGJ