Filters

Intern tuchtrecht

Bent u ontevreden over een collega? Het kan voorkomen dat u het gedrag van een collega KNMT-lid als lastig ervaart, waardoor de onderlinge verhouding verstoord raakt en er zelfs een conflict ontstaat. In eerste instantie raden wij u aan om dan met deze collega het gesprek aan te gaan en samen te zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie. Soms lukt het echter niet om samen tot een bevredigende oplossing te komen. In dat geval is er een mogelijkheid om een klacht over de betreffende collega bij de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) in te dienen.

Wat doet de Commissie Intern Tuchtrecht?

Op basis van het tuchtreglement (pdf) behandelt de CIT een klacht van een KNMT-lid over een ander lid. Het doel hiervan is om misdragingen van het betreffende lid te corrigeren en waar mogelijk de collegiale verhoudingen te herstellen.  De commissie doet een uitspraak over de klacht of probeert tot een schikking te komen tussen de betreffende leden.

De CIT doet ook uitspraak over KNMT-lidmaatschap

Daarnaast behandelt de CIT ook zaken die te maken hebben met het toelaten, opzeggen en categoriseren van het lidmaatschap van de KNMT. Dit staat verder beschreven in artikel 14 t/m 17 van het tuchtreglement.

Wie zitten er in de CIT?

De volgende personen maken deel uit van de CIT:

 • Voorzitter: mr. A.R.O. Mooy
 • Plaatsvervangend voorzitter: mr. P. Frielink
 • Tandarts-leden: drs. G.J.C.M. Martens en drs. J.H.M. Wösten
 • Tandarts lid plaatsvervangend: drs. I.H.J. Reuser
 • Specialist leden: mw. drs. M. Henneberke (orthodontist) en dr. G.J. van Beek (MKA-chirurg)
 • Specialist leden plaatsvervangend: dr. A.C. Jongsma (orthodontist) en drs. F.S. Kroon (MKA-chirurg)
 • Secretaris: mw. mr. S.A. Visser

De CIT houdt zitting met één rechtsgeleerde voorzitter en twee beroepsinhoudelijke leden waarvan – indien nodig – één tandarts-specialist.

Hoe dient u een klacht in bij de CIT?

Een klacht over een collega moet u schriftelijk indienen bij de CIT. In uw brief moet het volgende zijn opgenomen (zie artikel 10 van het tuchtreglement):

 1. een duidelijke omschrijving van de klacht;
 2. de volledige naam van de aangeklaagde;
 3. uw volledige naam en adres;
 4. uw hoedanigheid (relatie van klager tot aangeklaagde).

U stuurt uw klacht naar het volgende adres: KNMT t.a.v. Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) Postbus 4141 3502 HC Utrecht of cit@knmt.nl.

Verjaring

Het kan zijn dat uw klacht verjaard is. In artikel 9.1 van het tuchtreglement staat beschreven wanneer dit het geval is.

Zijn er kosten verbonden aan een procedure via de CIT?

Er zijn geen kosten verbonden aan een procedure via de CIT, behalve de kosten die u maakt voor rechtsbijstand, reis- en verblijfkosten, etcetera.

Wanneer volgt de uitspraak?

In het algemeen volgt de uitspraak van de CIT vier maanden na het indienen van de klacht, behalve als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als de zittingsdatum is uitgesteld, dan volgt de uitspraak uiterlijk zes weken na de zittingsdatum. 

Heeft u vragen over de procedure bij de CIT?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de procedure? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CIT, per e-mail via cit@knmt.nl.

Total votes: 57