Filters

Verkiezingen Ledenraad 2020

De KNMT is op zoek naar drie nieuwe leden voor haar ledenraad. Er is vanaf 17 april 2020 plaats voor een gedifferentieerd tandarts en voor praktijkhouders uit de regio Gelderland Centraal en Limburg.

De uit 24 tandartsen en tandartsspecialisten bestaande ledenraad vormt het hart van de Algemene Vergadering (AV), het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Vier keer per jaar komen leden, de ledenraad en het bestuur bijeen om de koers van de KNMT te bespreken. De AV besluit over de begroting, de jaarrekening en de jaar- en beleidsplannen.

Geïnteresseerde leden kunnen zich tot en met 23 februari kandidaat stellen.

Melden zich meerdere gegadigden dan zijn er in maart verkiezingen, waarbij alle leden uit de betrokken kiesgroepen hun stem kunnen uitbrengen.

De nieuwe raadsleden worden vervolgens per 17 april 2020 benoemd voor een periode van 3 jaar.

Leden uit de betrokken kiesgroepen worden binnenkort per e-mail nader geïnformeerd.

Aanmelden als kandidaat-raadslid

Total votes: 4