facebook

Vacature KNMT Hoofdvisiteur

Het aantal (praktijk)visitaties via de KNMT neemt flink toe. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe hoofdvisiteurs. Kan jij op een positieve en stimulerende manier een gesprek aangaan met een collega over diens (persoonlijke) ontwikkeling en professioneel handelen als zorgverlener? Dan is deze functie wellicht iets voor jou.

Taken KNMT Hoofdvisiteur

Als hoofdvisiteurs van de KNMT bereid je de visitatie voor, beoordeel je de online ingevulde vragenlijsten en stem je met de andere visiteur(s) en gevisiteerde(n) het praktijkbezoek af. Tijdens het bezoek interview je de deelnemende tandartsen over hun professioneel handelen. Na het visiteren van de praktijk heeft een hoofdvisiteur de volgende taken:

 • Bevindingen mondeling terugkoppelen (aanbevelingen)
 • Visitatiebezoek evalueren met gevisiteerde (proces, gesprekken, vragen en overall beeld)
 • Samen met hoofdgevisiteerde (praktijkeigenaren of individuele tandarts) en andere visiteur(s) eindgesprek voeren
 • Visitatieverslag opstellen 

Functieprofiel KNMT hoofdvisiteur

Om de taak als hoofdvisiteur goed te kunnen uitoefenen, voldoet hij of zij in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Ongeclausuleerd BIG-geregistreerd en lid van de KNMT
 • Praktiserend algemeen practicus (minimaal 5 jaar werkzaam)
 • Affiniteit met en kennis van kwaliteitsbevordering en kwaliteitsprincipes
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Objectief en accuraat
 • Reflectief en ontwikkelgerichte instelling 
 • Bereid minimaal 6 visitaties per jaar uit te voeren (ca. 12 uur beschikbaar per visitatie)
 • Bereid visitatietraining (eenmalig 2 dagen) en professionalisering te volgen (jaarlijks 2 gespreide, dagdelen)
 • Bereid mee te werken aan de evaluatie van de visitatiesystematiek 

We zoeken praktiserende tandartsen die ook de komende jaren nog in de praktijk werken. Een aanstelling tot hoofdvisiteur duurt maximaal 3 x 3 jaar.

Wij bieden

Het begeleiden van visitaties geeft je een leerzaam en inspirerend kijkje in de keuken van een collega. Het verbreedt dus ook je eigen visie op het vak en levert je vaak nieuwe inzichten op. Voor iedere visitatie ontvang je een mooie vacatievergoeding en vanzelfsprekend vergoeden wij je reiskosten. 

Over visitatie

Met KNMT (praktijk)visitatie voor de mondzorg kunnen tandartsen op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. Een inspirerende intercollegiale doorlichting geeft tandartsen een goed beeld van hun praktijk en het individuele zorgverleningsproces. Daarnaast weten zij wat ze kunnen doen om van goed, beter te maken. De resultaten van de KNMT (praktijk)visitatie voor de mondzorg zijn strikt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de gevisiteerden.

Meer informatie over KNMT Visitatie 

Meer informatie en solliciteren

Wil je solliciteren naar de functie van hoofdvisiteur? Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie naar visitatie@knmt.nl t.a.v. Lesly Bouwman. Ook je vragen over deze vacature kan je mailen naar dit e-mailadres.

Na een eerste selectie en gesprek met onze begeleidingscommissie, volg je een training van 2 dagen in Utrecht. Je leert wat visitatie inhoudt en krijgt informatie over wet- en regelgeving. Gesprekstechnieken en het oefenen daarvan beslaan een groot deel van de training. De visitatietrainingen staan gepland op

 • vrijdag 11 november van 09.30 tot 16.00 uur
 • dinsdag 29 november van 16.00 tot 21.00 uur
KNMT-Praktijkvisitatie