Filters

Tegenkandidaten zittende bestuursleden

De huidige bestuursleden bevinden zich aan het eind van hun eerste benoemingstermijn. Wolter Brands (voorzitter), Henk Donker (penningmeester) en Richard Kohsiek (lid) stellen zich allen herkiesbaar in juni 2019. U kon zich tot 19 januari 2019 als tegenkandidaat opgeven.

Algemeen profiel bestuurslid

 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten, met name gericht op de lange termijn rekening houdend met maatschappelijke – en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Bekend met de uitgangspunten van de huidige governancecode Zorg en met de actuele beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de mondzorg in het bijzonder.
 • Adviseur en klankbord voor de directeur van het KNMT-bureau.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Interesse in public affairs en public relations.

Kerncompetenties

 • Ondernemend en besluitvaardig, krijgt plannen van de grond en maakt anderen enthousiast voor te bereiken doelen.
 • Analytisch, prettige overlegpartner, goed ontwikkeld gevoel voor de belangen van alle geledingen binnen de vereniging en beschouwt de belangen van de leden als leidend voor het handelen.
 • Integer en evenwichtig, teamplayer, kan als lid van het bestuur solidair optreden met behoud van kritisch vermogen.
 • Staat open voor zelfreflectie en is ontwikkelingsgericht.
 • Kan relativeren en loslaten en vergeet de humor niet.

Voor de functie van voorzitter en penningmeester gelden de volgende aanvullende eisen.

Specifiek profiel voorzitter

 • Brede bestuurlijke ervaring;
 • Statuur en vermogen om waar nodig met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur op verbindende wijze te vervullen;
 • Is in staat een relatie van vertrouwen en onderling respect met de directeur van het KNMT-bureau aan te gaan;
 • Goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen wat betreft de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de mondzorg in het bijzonder;
 • Uitstekende vaardigheden inzake het vergadervoorzitterschap;
 • Ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden wat betreft omgang met leden, stakeholders alsmede de patiënten van onze leden.

Specifiek profiel penningmeester

 • Enige ervaring met verschillende facetten van financiën en bedrijfsvoering;
 • Heeft een helikopterview wat betreft mogelijke financiële consequenties bij maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen;
 • Is in staat een relatie van vertrouwen en onderling respect met de controller van het KNMT-bureau aan te gaan;
 • Is een prettige sparringpartner voor de accountant.

Praktische invulling

De invulling van de bestuursfuncties betreft gemiddeld 20 uur per week, dit betreft op regelmatige basis ook de avonduren. Tevens wordt verwacht dat de bestuursleden de KNMT vertegenwoordigen op diverse gelegenheden in het land. Een gedetailleerde verdeling van de portefeuille zal na de verkiezingen gebeuren aan de hand van de belangstelling en mogelijkheden van de bestuursleden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Solliciteren

U kunt niet meer solliciteren; de deadline daarvoor was 18 januari 2019.